When losing focus
Ved mistet fokuNår fokus mistes
11 days ago
<link href="text/shared/02/02160000.xhp" name="Highlight Color">Highlighting</link>
<link href="text/shared/02/02160000.xhp" name="Highlight Color">Fremhævning</link>
3 weeks ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 7.1 / text/shared/02Danish

Resource update 2 months ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 7.1 / text/shared/02Danish

Resource update 2 months ago
<image src="media/helpimg/sdraw/control_points.png" id="img_id691600993420543"><alt id="alt_id651600993420544">Control points in a shape</alt></image>
<image src="media/helpimg/sdraw/control_points.png" id="img_id691600993420543"><alt id="alt_id651600993420544">Kontrolpunkter på en figur</alt></image>
2 months ago
Enter a name or any requested text on the label.
Skriv et navn eller en vilkårlig tekst på etiketten.
2 months ago
<variable id="namedialogh1"><link href="text/shared/02/namedialog.xhp" name="Name">Enter Name Dialog</link></variable>
<variable id="namedialogh1"><link href="text/shared/02/namedialog.xhp" name="Name">Dialogen Skriv navn</link></variable>
2 months ago
Enter Name
Skriv navn
2 months ago
<ahelp hid=".">Expands the created select statement of the <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="SQL Query">SQL Query</link> by the LIMIT X clause</ahelp>. This can be used to limit your SQL Query results to those that fall within the first X number of it.
<ahelp hid=".">Udvider den udvalgserklæring, som <link href="text/sdatabase/02010100.xhp" name="SQL Query">SQL-forespørgslen</link> oprettede, med sætningen LIMIT X</ahelp>. Dette kan brugses til at begrænse dine SQL-resultater til dem, der falder inden for det første X antal.
2 months ago
Right-click to open the context menu on this field to see a selection of available zoom factors.
Højreklik for at åbne dette felts kontekstmenu for at se et udvakg af tilgængelige zoomfaktorer.
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,185 31,561 249,266
Translated 99% 2,182 31,489 248,649
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 20 29 842

Last activity

Last change May 2, 2021, 5:13 p.m.
Last author SteenRønnow

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity