Translation status

17 Strings 41% Translate
110 Words 15%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 93 246 93 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 1,054 16,216 26 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 33% 1,073 15,397 19 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 50 339 48 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 141 2,138 5 139 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 49% 1,100 24,324 9 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 32% 1,302 23,038 12 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 24% 22 268 22 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 742 13,063 11 1 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 259 4,594 5 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 237 3,142 6 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 70% 48 370 48 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 70 1,967 2 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 20 159 7 20 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 102 533 102 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 15 100 15 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 56% 2,064 20,100 85 85 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 48 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 1 5 1 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 378 4,489 373 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 9 118 4 9 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 22 432 22 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 79 812 2 79 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 90 1,005 4 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 3,760 52,609 26 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 37% 82 445 82 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 1 3 1 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 388 7,942 6 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 7 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 2 18 2 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 111 1,397 19 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 35% 3,645 50,239 18 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 81 1,347 48 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 214 3,797 7 23 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 21% 154 2,227 1 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 38% 37 363 39 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 26% 166 1,296 2 166 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 83% 21 336 2 21 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 1 23 1 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 67% 77 387 3 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 12 144 12 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 566 6,280 19 22 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 9 198 9 Translate
auxiliary MPL-2.0 64% 42 129 2 42 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 61 487 61 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 19 188 19 Translate
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 14 214 14 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 50 261 50 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 3 130 3 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 114 1,719 2 114 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 64 269 64 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 136 8 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 25 294 35 25 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 830 13,994 19 89 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 935 15,036 25 88 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 281 3,306 1 264 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 46% 169 1,597 1 163 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 66 873 3 66 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 3 59 3 Translate
None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

<link href="text/swriter/01/04030000.xhp" name="Footnote">Footnote or Endnote</link>
<link href="text/swriter/01/04030000.xhp" name="Poznámka pod čiarou">Poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka</link>
2 months ago
None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

<ahelp hid=".">This submenu includes commands to add and remove page headers and footers.</ahelp>
<ahelp hid=".">Táto vedľajšia ponuka umožňuje pridávať alebo odstraňovať hlavičky a päty stránok.</ahelp>
2 months ago
None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

<ahelp hid=".uno:InsertFrameInteract">Insert a frame by drawing its shape with the mouse cursor.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:InsertFrameInteract">Vloží rámec, ktorého tvar je nakreslený ukazovateľom myši.</ahelp>
2 months ago
None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

Frame Interactively
Rámec interaktívne
2 months ago
None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

<ahelp hid=".">This submenu contains both interactive and non-interactive means of inserting a frame.</ahelp>
<ahelp hid=".">Táto podponuka umožňuje vložiť interaktívne či neinteraktívne rámec.</ahelp>
2 months ago
None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

<ahelp hid=".uno:InsertEndnote">Insert a endnote at the current cursor position without a prompt.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:InsertEndnote">Vloží na aktuálnu pozíciu kurzora bez ďalšieho nastavovania vysvetlivku.</ahelp>
2 months ago
None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

<ahelp hid=".uno:InsertFootnote">Insert a footnote at the current cursor position without a prompt.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:InsertFootnote">Vloží na aktuálnu pozíciu kurzora bez ďalšieho nastavovania poznámku pod čiarou.</ahelp>
2 months ago
None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

<ahelp hid=".">The menu contains commands to insert a footnote or endnote with or without additional user interaction.</ahelp>
<ahelp hid=".">Táto ponuka obsahuje príkazy pre vloženie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, a to ako s ďalším nastavením užívateľom, tak bez neho.</ahelp>
2 months ago
None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

<link href="text/swriter/menu/insert_footnote_endnote.xhp">Footnote and Endnote</link>
<link href="text/swriter/menu/insert_footnote_endnote.xhp">Poznámka pod čiarou a vysvetlivka</link>
2 months ago
None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

Footnote and Endnote
Poznámka pod čiarou a vysvetlivka
2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 17 110 1,118
Translated 41% 7 17 261
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year