Resource update a month ago
Resource update a month ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

<link href="text/swriter/01/04030000.xhp" name="Footnote">Footnote or Endnote</link>
<link href="text/swriter/01/04030000.xhp" name="Poznámka pod čiarou">Poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka</link>
7 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

<ahelp hid=".">This submenu includes commands to add and remove page headers and footers.</ahelp>
<ahelp hid=".">Táto vedľajšia ponuka umožňuje pridávať alebo odstraňovať hlavičky a päty stránok.</ahelp>
8 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

<ahelp hid=".uno:InsertFrameInteract">Insert a frame by drawing its shape with the mouse cursor.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:InsertFrameInteract">Vloží rámec, ktorého tvar je nakreslený ukazovateľom myši.</ahelp>
8 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

Frame Interactively
Rámec interaktívne
8 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

<ahelp hid=".">This submenu contains both interactive and non-interactive means of inserting a frame.</ahelp>
<ahelp hid=".">Táto podponuka umožňuje vložiť interaktívne či neinteraktívne rámec.</ahelp>
8 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

<ahelp hid=".uno:InsertEndnote">Insert a endnote at the current cursor position without a prompt.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:InsertEndnote">Vloží na aktuálnu pozíciu kurzora bez ďalšieho nastavovania vysvetlivku.</ahelp>
8 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

<ahelp hid=".uno:InsertFootnote">Insert a footnote at the current cursor position without a prompt.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:InsertFootnote">Vloží na aktuálnu pozíciu kurzora bez ďalšieho nastavovania poznámku pod čiarou.</ahelp>
8 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/menuSlovak

<ahelp hid=".">The menu contains commands to insert a footnote or endnote with or without additional user interaction.</ahelp>
<ahelp hid=".">Táto ponuka obsahuje príkazy pre vloženie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, a to ako s ďalším nastavením užívateľom, tak bez neho.</ahelp>
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 17 110 1,118
Translated 41% 7 17 261
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity