Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/swriter/librelogo.po
Translation file nn/helpcontent2/source/text/swriter/librelogo.po
Resource update a month ago
Resource update a month ago
Committed changes 4 months ago
LibreLogo drawings and programs use the same Writer document. The LibreLogo canvas is on the first page of the Writer document. You can insert a page break before the LibreLogo programs and set page zoom using the “magic wand” icon of the Logo toolbar, also change the font size for a comfortable 2-page layout for LibreLogo programming: left (first) page is the canvas, right (second) page is the LibreLogo program editor.
LibreLogo-teikningane og programkoden brukear det same Writer-dokumentet. Teikneflata for LibreLogo er på den første sida av dokumentet. Programmet vert skrive på den neste sida eller dei neste sidene om nødvendig. Når du opnar dokumentet, kan få fram skjelpadda og setja inn eit sideskift etter den første sida ved å trykkja på «tryllestaven» på verktøylinja for Logo. Det er som oftast praktisk og ha teiknesida og programsida side ved side. Du kan eventuelt endra skriftstorleiken slik at det vert lettare å lesa teksten.
4 months ago
Committed changes 4 months ago
1-line function declarations are not supported (TO and END need new lines).
Funksjonsdeklarasjonar på ei enkelt linje kan ikkje brukast. (Unntatteke TIL og SLUTT, som må ha linjeskift etter seg).
4 months ago
Committed changes 7 months ago
The “magic wand” icon sets 2-page layout for program editing, expands and converts to uppercase the abbreviated, lowercase Logo commands in the Writer document. Change the language of the document (<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - Language Settings - Languages - Western</menuitem>) and click on this icon to translate the Logo program to the selected language.
Knappen «tryllestaven» opnar for eit tosidig oppsett for programredigering, utvidar og omformar dei forkorta Logo-kommandoane frå små til store bokstavar i Writer-dokumentet. Byt språk for dokumentet (<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME → Preferansar</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Verktøy → Innstillingar</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> → Språkinnstillingar → Språk → Vestleg</menuitem>) og klikk på denne knappen for å omsetja Logo-programmet til det valde språket.
7 months ago
The “magic wand” icon sets 2-page layout for program editing, expands and converts to uppercase the abbreviated, lowercase Logo commands in the Writer document. Change the language of the document (<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - Language Settings - Languages - Western</menuitem>) and click on this icon to translate the Logo program to the selected language.
Knappen «tryllestaven» opnar for eit tosidig oppsett for programredigering, utvidar og omformar dei forkorta Logo-kommandoane frå små til store bokstavar i Writer-dokumentet. Byt språk for dokumentet (<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME → Preferansar</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Verktøy → Innstillingar</defaultinline></switchinline><menuitem> → Språkinnstillingar → Språk → Vestleg</menuitem>) og klikk på denne knappen for å omsetja Logo-programmet til det valde språket.
7 months ago
New contributor 7 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 326 3,352 20,439
Translated 100% 326 3,352 20,439
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 3 42 256

Last activity

Last change Dec. 9, 2020, 6:30 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity