Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/swriter/guide.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/swriter/guide.po
Resource update a month ago
Resource update a month ago
To add a border or a shadow to the header or the footer, click <item type="menuitem">More</item>. The <item type="menuitem">Border/Background</item> dialog opens.
Chcete-li k záhlaví nebo zápatí přidat ohraničení nebo stínování, klepněte na <item type="menuitem">Více</item>. Otevře se dialogové okno <item type="menuitem">Ohraničení/Ppozadí</item>.
3 months ago
<bookmark_value>endnotes;inserting and editing</bookmark_value> <bookmark_value>inserting;footnotes/endnotes</bookmark_value> <bookmark_value>deleting;footnotes</bookmark_value> <bookmark_value>editing;footnotes/endnotes</bookmark_value> <bookmark_value>organizing;footnotes</bookmark_value> <bookmark_value>footnotes; inserting and editing</bookmark_value>
<bookmark_value>vysvětlivky;vkládání a úpravy</bookmark_value><bookmark_value>vkládání;poznámky pod čarou/ / vysvětlivky</bookmark_value><bookmark_value>mazání;poznámky pod čarou</bookmark_value><bookmark_value>úpravy;poznámky pod čarou/ / vysvětlivky</bookmark_value><bookmark_value>organizování;poznámky pod čarou</bookmark_value><bookmark_value>poznámky pod čarou; vkládání a úpravy</bookmark_value>
3 months ago
To edit the numbering properties of a footnote or endnote anchor, click in front of the anchor, and choose <link href="text/swriter/01/02150000.xhp" name="Edit - Footnote"><emph>Edit - Footnote/Endnote</emph></link>.
Pro úpravu vlastností číslování poznámek pod čarou a vysvětlivek klepněte před její ukotvení v textu a zvolte <link href="text/swriter/01/02150000.xhp" name="Úpravy - Poznámka pod čarou"><emph>Úpravy - Poznámka pod čarou/ / vysvětlivka</emph></link>.
3 months ago
<bookmark_value>spacing; endnotes/footnotes</bookmark_value> <bookmark_value>endnotes; spacing</bookmark_value> <bookmark_value>footnotes; spacing</bookmark_value> <bookmark_value>borders;for footnotes/endnotes</bookmark_value> <bookmark_value>lines;footnotes/endnotes</bookmark_value>
<bookmark_value>vzdálenosti; vysvětlivky/ / poznámky pod čarou</bookmark_value><bookmark_value>vysvětlivky; vzdálenosti</bookmark_value><bookmark_value>poznámky pod čarou; vzdálenost</bookmark_value><bookmark_value>ohraničení;pro poznámky pod čarou/ / vysvětlivky</bookmark_value><bookmark_value>řádky;poznámky pod čarou/ / vysvětlivky</bookmark_value>
3 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/guideCzech

Committed changes 3 months ago
Anchors the selected item as a character in the current text. If the height of the selected item is greater than the current font size, the height of the line containing the item is increased.
Ukotvení vybraného prvku jako znaku v aktuálním textu. Je-li výška prvku větší než výška fontupísma, zvětší se výška celého řádku obsahujícího daný prvek.
3 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/guideCzech

Committed changes 5 months ago
<link href="text/swriter/guide/nonprintable_text.xhp" name="Creating Non-printing Text">Creating Non-printing Text</link>
<link href="text/swriter/guide/nonprintable_text.xhp" name="Creating Non-printing TexVytváření textu, který se nebude tisknout">Vytváření Ttextu, který se nebude tisknout</link>
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,138 30,310 253,651
Translated 100% 2,138 30,310 253,651
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 18 166 2,337

Last activity

Last change Dec. 27, 2020, 7:29 p.m.
Last author Stanislav Horáček

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity