User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/01Dutch

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/01Dutch

Resource update a month ago
To change the numbering options for selected paragraphs, choose <menuitem>Format - </menuitem><link href="text/shared/01/05030000.xhp" name="Paragraph"><menuitem>Paragraph</menuitem></link>, and then click the <emph>Outline & Numbering</emph> tab.
Om de nummeringsopties voor geselecteerde alinea's te wijzigen, kiest u <menuitem>Opmaak - </menuitem></menuitem><link href="text/shared/01/05030000.xhp" name="Paragraph"><menuitem>Alinea</menuitem></link> en klik vervolgens op het tabblad <emph>Overzicht en Nummering</emph>.
2 months ago
<link href="text/text/swriter/01/05170000.xhp" name="loadstyles"><menuitem>Load Styles</menuitem></link>
<link href="text/text/swriter/01/05170000.xhp" name="loadstyles"><menuitem>Opmaakprofielen laden</menuitem></link>
3 months ago
New contributor 3 months ago
<link href="text/swriter/guide/indenting.xhp" name="Paragraph indenting">Indenting Paragraphs</link>
<link href="text/swriter/guide/indenting.xhp" name="Paragraph indenting">Alinea's inspringen</link>
3 months ago
<link href="text/shared/01/05030700.xhp" name="Paragraph alignment">Paragraph alignment</link>
<link href="text/shared/01/05030700.xhp" name="Paragraph alignment">Alinea-uitlijning</link>
3 months ago
<link href="text/shared/01/06050600.xhp" name="LO numbering alignment">Position (List Styles)</link>
<link href="text/shared/01/06050600.xhp" name="LO numbering alignment">Positie (Lijstopmaakprofielen)</link>
3 months ago
Aligns the numbering symbol left, center, or right in the numbering area. The position might be adjusted to maintain the minimum space.
Lijnt het nummeringsymbool links, in het midden of rechts uit in het nummergebied. De positie kan worden aangepast om de minimale ruimte te behouden.
3 months ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/outlinepositionpage/numdistmf">The alignment of the numbering symbol is adjusted to get the desired minimum space. If it is not possible because the numbering area is not wide enough, then the start of the text is adjusted.</ahelp>
<ahelp hid="modules/swriter/ui/outlinepositionpage/numdistmf">De uitlijning van het nummeringsymbool wordt aangepast om de gewenste minimale ruimte te krijgen. Lukt het niet, omdat het nummeringsgebied niet breed genoeg is, dan wordt het begin van de tekst aangepast.</ahelp>
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,350 36,723 297,734
Translated 99% 3,348 36,716 297,635
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 43 220 2,221

Last activity

Last change Jan. 29, 2021, 10:14 a.m.
Last author serval2412

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity