Translation status

708 Strings 72% Translate
10,551 Words 70%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 16% 78 195 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 784 10,195 14 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 47% 851 11,331 17 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 332 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 129 1,938 4 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 548 12,942 10 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 437 7,883 25 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 29 278 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 210 5,053 11 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 190 2,242 3 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 71% 46 346 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 24 289 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 1 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 102 533 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 15 100 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 1,602 13,566 88 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 1 5 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 378 4,489 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 4 62 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 13 108 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 76 773 3 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 41 531 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7,619 81,059 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 49% 67 218 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 158 3,234 20 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 2 18 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 85 1,071 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 2,147 27,362 19 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 80 1,339 4 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 108 1,883 1 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 66 1,028 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 45% 33 267 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 26% 166 1,296 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 25 375 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 58 233 1 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 13 145 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 67% 506 5,940 11 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 163 Translate
auxiliary MPL-2.0 94% 7 18 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 63 493 2 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 14 150 Translate
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 14 214 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 37 223 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 3 130 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 68% 107 1,649 1 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 65 275 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 136 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 10 112 4 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 271 5,382 39 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 651 9,693 26 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 180 4 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 47% 167 1,589 1 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 61 710 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 17 110 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 3 59 Translate
Committed changes a week ago
Selecting placeholders
Paikkamerkkanvaraajien valitseminen
8 days ago
$[officename] Impress <emph>AutoLayouts</emph> use placeholders for slide titles, text, and objects. To select a placeholder, press <item type="keycode">Ctrl+Enter</item>. To move to the next placeholder, press <item type="keycode">Ctrl+Enter</item> again.
$[officename] Impressin <emph>automaattinen asettelu</emph> käyttää paikkamerkkejäanvaraajia diojen otsikoille, teksteille ja objekteille. Paikkamerkianvaraajan valitsemiseksi painetaan <item type="keycode">Ctrl+Enter</item>. Seuraavaan paikkamerkkiianvaraajaan siirrytään painamalla <item type="keycode">Ctrl+Enter</item> uudestaan.
8 days ago
If you press <item type="keycode">Ctrl+Enter</item> after you reach the last placeholder in a slide, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide.
Kun painetaanPainamalla <item type="keycode">Ctrl+Enter</item> dian viimeisessä paikkamerkianvaraajassäa, käsiteltävän dian jälkeeperään lisätään uusi dia. Uuden dian asettelu on sama kuin käsiteltävässä diassa.
8 days ago
Committed changes a month ago
If you want another layout of the slides on the printed paper pages, use the mouse to move the slides around on the Handout view.
Jos haluataan toisenlainsen diojen asettelun tulostearkeille, käytetään httaville sivuille, siirträ diojen sa hiirtelyyn Tiivlä Monistelmä-näkymässä.
a month ago
Select <emph>Handouts</emph> or <emph>Notes</emph> and select the number of slides to print on each page of paper.
Valitse <emph>TiivistelmäsivuMonisteet</emph> tai <emph>Muistiinpanosivut</emph> ja valitse kullekin arkille tulostuettavien diojen määrä.
a month ago
Printing handouts or notes
TiivMonistelmiden ja muistiinpanojen tulostaminen
a month ago
Enter text for header, footer, and date. Check the <emph>Page number</emph> box, if you want to number the handout pages. Ensure the <emph>Header</emph> check box is enabled if you want your header text to be printed.
Syötä tekstit ylätunnisteelle, alatunnisteelle ja päivämäärälle. Merkitse <emph>Sivunumero</emph>-ruutu, jos haluat numeroida tiivmonistelmäsivut. <emph>Ylätunniste</emph>-valintaruudun pitää olla merkittynä, jos haluat ylätunnisteen tekstin tulostuvan.
a month ago
Click <emph>Notes and Handouts</emph> to enter the header and footer text for handouts.
Napsauta <emph>Muistiinpanot ja tiivmonistelmäet</emph> -välilehteä ylä- ja alatunnistetekstien lisäämiseksi tiivistelmillemonisteisiin.
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 708 10,551 84,126
Translated 72% 514 7,461 57,401
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 6 209 1,987

Last activity

Last change Oct. 12, 2020, 5:27 p.m.
Last author Tuomas Hietala

Activity in last 30 days

Activity in last year