Resource update a month ago
Resource update a month ago
Committed changes 5 months ago
<link href="text/simpress/guide/presenter_console.xhp">Using the Presenter Console</link>
<link href="text/simpress/guide/presenter_console.xhp">Esittäjän apunäytön käyttäminen</link>
5 months ago
Using the Presenter Console
Esittäjän apunäytön käyttäminen
5 months ago
Committed changes 6 months ago
Selecting placeholders
Paikkamerkkanvaraajien valitseminen
6 months ago
$[officename] Impress <emph>AutoLayouts</emph> use placeholders for slide titles, text, and objects. To select a placeholder, press <item type="keycode">Ctrl+Enter</item>. To move to the next placeholder, press <item type="keycode">Ctrl+Enter</item> again.
$[officename] Impressin <emph>automaattinen asettelu</emph> käyttää paikkamerkkejäanvaraajia diojen otsikoille, teksteille ja objekteille. Paikkamerkianvaraajan valitsemiseksi painetaan <item type="keycode">Ctrl+Enter</item>. Seuraavaan paikkamerkkiianvaraajaan siirrytään painamalla <item type="keycode">Ctrl+Enter</item> uudestaan.
6 months ago
If you press <item type="keycode">Ctrl+Enter</item> after you reach the last placeholder in a slide, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide.
Kun painetaanPainamalla <item type="keycode">Ctrl+Enter</item> dian viimeisessä paikkamerkianvaraajassäa, käsiteltävän dian jälkeeperään lisätään uusi dia. Uuden dian asettelu on sama kuin käsiteltävässä diassa.
6 months ago
Committed changes 7 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 708 10,551 84,126
Translated 72% 516 7,470 57,517
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 6 209 1,987

Last activity

Last change Nov. 5, 2020, 4:25 p.m.
Last author Tuomas Hietala

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity