Translation status

655 Strings 100% Translate
7,555 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 83% 15 59 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 642 9,498 143 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 629 7,244 120 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 45 322 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 58% 907 13,510 39 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 110 1,962 49 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 26 258 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 33% 1,087 13,601 16 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4% 4,547 38,818 1 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 354 4,016 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 67 501 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 23% 156 1,662 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 159 1,927 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 28 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 35% 3,634 37,493 31 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 6 213 14 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 18 294 3 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 24 359 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 57 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
auxiliary MPL-2.0 98% 2 5 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 44% 145 1,727 1 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 4 80 11 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 16 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/simpress/02.po
Translation file lt/helpcontent2/source/text/simpress/02.po
Committed changes a month ago
<ahelp hid=".uno:CrookRotate">Distorts the selected object by wrapping it around imaginary circles, and then adding perspective. Drag a handle of the selected object to distort it.</ahelp> If the selected object is not a polygon or Bézier curve, you are prompted to change the object to a curve before you can distort it.
<ahelp hid=".uno:CrookRotate">Ištempia pasirinktą objektą apie įsivaizduojamą apskritimą, ir prideda perspektyvą. Jei norite ištempti objektą, tempkite vieną jo rankenėlę.</ahelp> Jei pasirinktas objektas nėra daugiakampis ar Bezjė kreivė, tai pirma pakeiskite jį į kreivę ir galėsite ištempti.
a month ago
To open the <emph>Transformations</emph> toolbar, choose <emph>View - Toolbars - Transformations</emph>. In <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw, you can also click the arrow next to the <emph>Transformations</emph> icon on the <emph>Standard</emph> bar.
Jei norite atverti <emph>transformacijos</emph> priemones, pasirinkite <emph>Rodymas → Mygtukų juostos → Transformacijos</emph>. <item type="productname">„%PRODUCTNAME“</item> braižyklėje galite spustelėtei rodyklę prie <emph>transformacijos</emph> piktogramos <emph>standartinėje</emph> mygtukų juostoje.
a month ago
<ahelp hid=".uno:VerticalTextFitToSizeTool">Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon).</ahelp> Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.
<ahelp hid=".uno:VerticalTextFitToSizeTool">Tempiant esamame dokumente nubrėžia teksto lauką su vertikaliai išdėstytu tekstu. Įvestas tekstas automatiškai pritaikomas prie lauko. (Įjungta Azijos kalbų veiksena įgalina šį mygtuką).</ahelp> Spustelėkite bet kur dokumente ir įveskite iš klaviatūros arba įdėkite nukopijuotą tekstą. Galite perkelti žymeklį ten, kur norite įdėti tekstą, tempti lauką ir tuomet įvestikite iš klaviatūros arba įdėtikite nukopijuotą tekstą.
a month ago
<ahelp hid=".uno:VerticalTextFitToSizeTool">Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon).</ahelp> Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.
<ahelp hid=".uno:VerticalTextFitToSizeTool">Tempiant esamame dokumente nubrėžia teksto lauką su vertikaliai išdėstytu tekstu. Įvestas tekstas automatiškai pritaikomas prie lauko. ( Įjungta Azijos kalbų veiksena įgalina šį mygtuką).</ahelp> Spustelėkite bet kur dokumente ir įveskite iš klaviatūros arba įdėkite nukopijuotą tekstą. Galite perkelti žymeklį ten, kur norite įdėti tekstą, tempti lauką ir tuomet įvesti iš klaviatūros arba įdėti nukopijuotą tekstą.
a month ago
In %PRODUCTNAME Draw, a dimension line is always inserted on the <link href="text/sdraw/guide/layer_tipps.xhp" name="layer">layer</link> called <emph>Dimension Lines</emph>. If you set that layer to invisible, you will not see any dimension line in your drawing.
„%PRODUCTNAME “ braižyklėje matmenų linija visada įterpiama <link href="text/sdraw/guide/layer_tipps.xhp" name="layer">sluoksnyje</link>, vadinamame <emph> Matmenų linija</emph>. Jei šį sluoksnį nustatote nematomuą, tai brėžininjyje nebus matomos matmenų linijos.
a month ago
Allow Quick Editing
Leisti greitą taisymą
a month ago
<ahelp hid=".uno:MeasureLine">Draws a line that displays the dimension length bounded by guides.</ahelp> Dimension lines automatically calculate and display linear dimensions. To draw a dimension line, open the <emph>Arrows</emph> toolbar, and click the <emph>Dimension Line</emph> icon. Move your pointer to where you want the line to start and drag to draw the dimension line. Release when finished.
<ahelp hid=".uno:MeasureLine">Nubrėžia liniją, kurioje rodomas atstumas tarp orientyrų.</ahelp> mMatmenų linijos automatiškai apskaičiuojamos ir parodomos. Jei norite įterpti matmenų liniją, spustelėkite <emph>Linijų ir rodyklių</emph> mygtuką ir pasirinkite <emph>Matmenų liniją</emph>. Perkelkite žymeklį, kur norite pradėti brėžti matmenų liniją, ir nuspaudę pelės žymeklį tempkite, kiek jums reikia. Baigę atleiskite pelės klavišą.
a month ago
<ahelp hid=".uno:LineArrows">Draws a straight line with arrows at both ends where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:LineArrows">Nubrėžia tiesią liniją su rodyklėmis galuose, kai tempiate žymeklį esamame dokumente. Jei norite brėžti liniją, kuri sudaro 45 laipsnių kampą, ta tempdami laikykite nuspaudę klavišą Lyg2.</ahelp>
a month ago
<ahelp hid=".uno:LineSquareArrow">Draws a straight line that starts with a square and ends with an arrow where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:LineSquareArrow">Nubrėžia tiesią liniją su kvadratėliu pradžioje ir rodykle pabaigoje, kai tempiate žymeklį esamame dokumente. Jei norite brėžti liniją, kuri sudaro 45 laipsnių kampą, ta tempdami laikykite nuspaudę klavišą Lyg2.</ahelp>
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 655 7,555 68,306
Translated 100% 655 7,555 68,306
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 24, 2020, 8:11 p.m.
Last author eglejasu

Activity in last 30 days

Activity in last year