Resource update 2 months ago
Committed changes 2 months ago
<ahelp hid="cui/ui/optadvancedpage/macrorecording">Enable macro recording</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/optadvancedpage/macrorecording">Habilita l'gravació de macros</ahelp>
2 months ago
Specifies the support options for Java applications in %PRODUCTNAME, including which Java Runtime Environment (JRE) to use. It also specifies whether to use experimental (unstable) features such as macro recording and access expert configuration.
Especifica les opcions de compatibilitat per a les aplicacions Java al %PRODUCTNAME, incloent-hi amb el motor d'execució de Java (JRE) a usar. També estableix si s'usen les funcions experimentals (no estables), com ara l'gravació de macros i l'accés a la configuració avançada.
2 months ago
New contributor 2 months ago
New strings to translate 6 months ago
Resource update 6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,935 24,767 213,735
Translated 86% 1,683 18,928 161,775
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 24 520 4,915

Last activity

Last change Oct. 30, 2020, 11:20 a.m.
Last author Christian Lohmaier

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity