Translation status

1,935 Strings 87% Translate
24,767 Words 76%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 429 6,500 38 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 372 5,224 22 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 8 64 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 277 7,429 22 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 2 32 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 85 2,318 17 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 142 2,299 2 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 106 1,003 27 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 48 231 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 670 7,782 207 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 34% 249 3,708 1 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 7 159 4 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 16 353 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 1,528 22,074 61 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 4 32 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 43 1,122 4 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 46 626 1 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 1,126 16,543 85 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 4 187 4 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 6 26 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 12 391 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 6 203 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 293 2,266 32 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 10 84 2 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 14 434 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 107 2,198 24 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 214 3,638 44 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 81 1,980 5 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 16 1 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 19 222 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
Committed changes 9 days ago
<emph>Example</emph>: Cell E5 contains the text "Europe". Below, in cell E6, is the value 100 and in cell E7 the value 200. If the <emph>Automatically find column and row labels</emph> box is marked, you can write the following formula in cell A1: =SUM(Europe).
<emph>Exemple</emph>: la cel·la E5 conté el text "«Europa"». A sota, a la cel·la E6, hi ha el valor 100, i a la cel·la E7 el valor 200. Si activeu la casella <emph>Cerca automàticament les etiquetes de columna i fila</emph>, podreu escriure la fórmula següent a la cel·la A1: =SUMA(Europa).
9 days ago
<link href="text/shared/optionen/01010700.xhp" name="Fonts">Fonts</link>
<link href="text/shared/optionen/01010700.xhp" name="Tipus de lletra">Tipus de lletraLletres tipogràfiques">Lletres tipogràfiques</link>
9 days ago
Committed changes 2 months ago
<ahelp hid=".">Use the value list box to view values and copy them to the clipboard.</ahelp>
<ahelp hid=".">Utilitzeu el quadre de llista de valors per a visualitzar els valors i copiar-los al porta-retalls.</ahelp>
2 months ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/optredlinepage/changedcolor">You can also choose a color to display each type of recorded change. When you choose the condition "By author" in the list, the color is automatically determined by $[officename], then modified to match to the author of each change.</ahelp>
<ahelp hid="modules/swriter/ui/optredlinepage/changedcolor">També podeu triar un color per a visualitzar cada tipus de canvi enregistrat. Quan trieu la condició «Per autor» a la llista, el color queda determinat automàticament pel $[officename] i, a continuació, es modifica perquè coincideixi amb l'autor de cada canvi.</ahelp>
2 months ago
<ahelp hid="cui/ui/optfontspage/nonpropfontonly">Check to display only non-proportional fonts in the <emph>Fonts</emph> list box.</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/optfontspage/nonpropfontonly">Seleccioneu-ho per a visualitzar només els tipus de lletra no proporcionals al quadre de llista <emph>Tipus de lletra</emph>.</ahelp>
2 months ago
<ahelp hid="cui/ui/optpathspage/edit">Click to display the <emph>Select Path</emph> or <emph>Edit Paths</emph> dialog.</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/optpathspage/edit">Feu-hi clic per a visualitzar el diàleg <emph>Seleccioneu el camí</emph> o <emph>Edita els camins</emph>.</ahelp>
2 months ago
Committed changes 2 months ago
<ahelp hid="cui/ui/aboutconfigdialog/searchEntry">Type the preference you want to display in the text area</ahelp>. Then click in the Search button.
<ahelp hid="cui/ui/aboutconfigdialog/searchEntry">Escriviu la preferència que vulgueu que es mostri a l'àrea de text.</ahelp> Tot seguit, feu clic al botó Cerca.
2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,935 24,767 213,735
Translated 87% 1,687 19,004 162,321
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 21 439 4,226

Last activity

Last change Nov. 20, 2020, 4:16 a.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Activity in last 30 days

Activity in last year