Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/shared/optionen.po
Translation file bg/helpcontent2/source/text/shared/optionen.po
Resource update a month ago
Resource update a month ago
Committed changes 5 months ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/printoptionspage/PrintOptionsPage">Specifies print settings within a text or HTML document.</ahelp>
<ahelp hid="modules/swriter/ui/printoptionspage/PrintOptionsPage">Задава настройките за печатане в текстов документ или документ на HTML.</ahelp>
5 months ago
Committed changes 8 months ago
<ahelp hid="cui/ui/optsavepage/saveas">Specifies how documents of the type selected on the left will always be saved as this file type. You may select another file type for the current document in the <emph>Save as</emph> dialog.</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/optsavepage/saveas">Определя в какъв формат да се записват документите от вида, избран отляво. Друг файлов тип за текущия документ можете да изберете в диалоговия прозорец <emph>Записване като</emph> dialog.</ahelp>
8 months ago
<ahelp hid="cui/ui/optpathspage/paths">To modify an entry in this list, click the entry and click <emph>Edit</emph>. You can also double click the entry.</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/optpathspage/paths">>За да промените елемент от списъка, щракнете върху него и после върху <emph>Редактиране</emph>. Освен това можете да щракнете двукратно върху елемента.</ahelp>
8 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Removes the marked word from the current custom dictionary.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Премахва маркираната думата от текущия потребителски речник.</ahelp>
8 months ago
Committed changes 8 months ago
On UNIX systems, specifies the e-mail program to use when you send the current document as e-mail.
В системи с, базирани на UNIX, задава коя програмата за електронна поща, да се използвана за, когато изпращане нате текущия документ.
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,935 24,767 213,735
Translated 100% 1,935 24,767 213,735
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 25 363 7,254

Last activity

Last change Oct. 30, 2020, 12:17 a.m.
Last author Mihail Balabanov

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity