If you are in a spreadsheet and the contents of the clipboard are spreadsheet cells, then a different <emph>Paste Special</emph> dialog appears. Use the <emph>Paste Special</emph> dialog to copy cells using basic or advanced options.
Jei dirbate su skaičiuoklės lentele, o iškarpinės turinys yra lentelės langeliai, tai atsiranda kitas dialogo langas <emph>Įdėti kitaip</emph>. Dialogo lange <emph>Įdėti kitaip</emph> nukopijuokite langelius naudodami pagrindines arba papildomas parinktis.
2 days ago
Select one of the options and click <emph>OK</emph>.
Pažymėkite vieną iš parinkčių ir spustelėkite <emph>Gerai</emph>.
2 days ago
Choose <emph>Edit - Paste special</emph>.
Pasirinkite <emph>Taisa – Įdėti kitaip</emph>.
2 days ago
Pasting clipboard contents using a dialog
Iškarpinės turinio įdėjimas naudojant dialogo langą
2 days ago
If you do not like the result, click the <emph>Undo</emph> icon and then paste again with another option.
Jeigu įdėjimo rezultatas nepatinka, spustelėkite piktogramą <emph>Atšaukti</emph> ir įdėkite iš naujo naudodami kitą parinktį.
2 days ago
Select one of the options.
Pažymėkite vieną parinkti
2 days ago
Click the arrow next to the <emph>Paste</emph> icon on the Standard Bar to open the menu.
Jei norite atverti meniu, spustelėkite rodyklę šalia piktogrmos <emph>Įdėti</emph> įrankių skydelyje.
2 days ago
Pasting clipboard contents using an icon menu
Iškarpinės turinio įdėjimas naudojant piktogramos meniu
2 days ago
In Writer text documents, you can press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Option</caseinline><defaultinline>Ctrl+Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+V to paste the contents of the clipboard as unformatted text.
Modulio „Writer“ tekstuose galiama paspausti <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Komanda+Parinktis</caseinline><defaultinline>Vald+Alt</defaultinline></switchinline>+Lyg2+V norint iškarpinės turinį įdėti grynuoju tekstu.
2 days ago
The available options depend on the contents of the clipboard.
Galimos parinktys priklauso nuo iškarpinės turinio.
2 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,847 40,850 340,824
Translated 86% 2,461 35,249 294,519
Needs editing 0% 1 22 405
Failing checks 5% 157 3,521 35,567

Last activity

Last change Jan. 14, 2021, 11:32 a.m.
Last author Gintautas Grigas

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity