Translation status

196 Strings 99% Translate
2,574 Words 99%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 1,069 16,682 15 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 802 10,943 26 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 4 11 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 28 486 16 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 71% 607 14,620 21 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 739 14,984 11 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 393 8,986 11 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 69% 217 3,899 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 213 2,924 7 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 64 1,842 2 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 15 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 50 235 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 56% 2,076 23,519 87 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 8% 346 4,136 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 69% 48 449 2 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 3,538 49,007 97 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 68% 41 263 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 23% 1,138 19,105 2 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 64 726 1 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 2,052 29,940 36 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 67 1,324 5 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 214 4,186 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 406 3,041 27 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 19 81 2 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 14 214 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 240 4,997 20 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 297 5,211 22 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 18 616 16 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 34 294 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 35 349 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/shared/05Galician

Committed changes 2 months ago
<ahelp hid=".uno:HelpOnHelp" visibility="hidden">Provides an overview of the Help system.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:HelpOnHelp" visibility="hidden">Fornece unha visión xeral do sistema de axuda.</ahelp>
2 months ago
<variable id="newhlp"><link href="text/shared/05/new_help.xhp" name="The %PRODUCTNAME Help Window">The %PRODUCTNAME Help</link></variable>
<variable id="newhlp"><link href="text/shared/05/new_help.xhp" name="The %PRODUCTNAME Help Window">A Axuda do %PRODUCTNAME</link></variable>
2 months ago
<bookmark_value>%PRODUCTNAME Help</bookmark_value> <bookmark_value>Help pages;Index</bookmark_value> <bookmark_value>Help pages;search in index</bookmark_value> <bookmark_value>search;Help index</bookmark_value> <bookmark_value>Help pages;contents</bookmark_value>
<bookmark_value>Axuda do %PRODUCTNAME</bookmark_value> <bookmark_value>Páxinas de axuda;Índice analítico</bookmark_value> <bookmark_value>Páxinas de axuda;buscar no índice analítico</bookmark_value> <bookmark_value>buscar;Índice analítico da axuda</bookmark_value> <bookmark_value>Páxinas de axuda;contido</bookmark_value>
2 months ago
The %PRODUCTNAME Help Window
A xanela de axuda do %PRODUCTNAME
2 months ago
Use the arrow keys in combination with the <emph>Return</emph> key to drop down and roll up entries and to open documents.
Empregue as teclas das frechas en combinación coa tecla <emph>Intro</emph> para despregar e recoller as entradas e para abrir documentos.
2 months ago
<emph>Delete</emph> - <ahelp hid="HID_HELP_BOOKMARKS_DELETE" visibility="visible">deletes the selected bookmark.</ahelp>
<emph>Eliminar</emph> - <ahelp hid="HID_HELP_BOOKMARKS_DELETE" visibility="visible">elimina o marcador seleccionado.</ahelp>
2 months ago
Use the <item type="keycode">Del</item> key to delete a selected bookmark.
Empregue a tecla <item type="keycode">Supr</item> para eliminar un marcador seleccionado.
2 months ago
<ahelp hid="sfx/ui/helpbookmarkpage/HelpBookmarkPage" visibility="visible">Double-clicking a bookmark or pressing the <emph>Return</emph> key opens the assigned page in Help. A right-click opens the context menu.</ahelp>
<ahelp hid="sfx/ui/helpbookmarkpage/HelpBookmarkPage" visibility="visible">Premer dúas veces nun marcador ou premer a tecla <emph>Intro</emph> abre a páxina correspondente na Axuda. Un clic co botón dereito abre o menú de contexto.</ahelp>
2 months ago
<emph>Extended Tips</emph> provide a brief description about buttons and commands. To display an extended tip, press <item type="keycode">Shift+F1</item>, then point to a button or command.
As <emph>Suxestións estendidas</emph> fornecen unha descrición breve dos botóns e as ordes. Para mostrar unha suxestión estendida, prema <item type="keycode">Maiús+F1</item> e apunte para un botón ou orde.
2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 196 2,574 22,233
Translated 99% 195 2,564 22,155
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 20, 2020, 3:55 p.m.
Last author Xosé

Activity in last 30 days

Activity in last year