Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/shared/04.po
Translation file lt/helpcontent2/source/text/shared/04.po
Resource update a month ago
Resource update a month ago
Committed changes 6 months ago
Leaves the <emph>Point Selection</emph> mode. The drawing object is selected afterwards.
Išjungiama <emph>taškų žymėjimo</emph> veiksena, grafikos objektas lieka pažymėtas.
6 months ago
In <emph>Rotation</emph> mode, the center of rotation can also be selected.
Sukimo<emph>Sukimo</emph> veiksenoje galima pažymėti ir sukimo centrą.
6 months ago
Exits <emph>Handle Selection Mode</emph> and return to <emph>Object Selection Mode</emph>.
Išjungiama <emph>rankenėlių žymėjimo</emph> veiksena ir pereinama į <emph>objektų žymėjimo</emph> veikseną.
6 months ago
The default Unicode conversion shortcut is <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> and <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+C</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+C</keycode></defaultinline></switchinline> in some locales where the default Unicode shortcut interferes with the main menu shortcut. To reassign the shortcut, choose <menuitem>Tools > Customize > Keyboard</menuitem> and select <emph>Category:Options</emph> with <emph>Function:Toggle Unicode Notation</emph>.
Numatytoji unikodo rašmenų keitimo klavišų kombinacija yra <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> arba, kai kuriose lokalėse, <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+C</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+C</keycode></defaultinline></switchinline>. Jei kombinaciją norite pakeisti, pasirinkite komandą <menuitem>Priemonės → Sąranka</menuitem>, tuomet kortelėje <emph>Klaviatūra</emph> parinkite kategoriją <emph>Parinktys</emph> ir funkciją <emph>Unikodo notacija</emph>.
6 months ago
You can enter arbitrary Unicode characters in the document typing the Unicode hexadecimal code point and then pressing <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> (default). Type the Unicode hexadecimal notation and press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> to toggle between the Unicode character and its hexadecimal notation. Selection is not necessary but the conversion will apply to the selected characters. Toggling occurs on the characters prior to the cursor position when these characters form a valid Unicode hexadecimal point. Hexadecimal code points with value in the range U+0000 to U+0020 are not converted.
Unikodo rašmenis į dokumentą galima įterpti surinkus norimo rašmens šešioliktainį kodą ir paspaudus klavišų kombinaciją <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> (numatytoji). Surinkite šešioliktainį kodą, tuomet klavišais <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command+Option+X</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Alt+X</keycode></defaultinline></switchinline> pakeiskite jį unikodo rašmeniu; tais pačiai klavišais galima ir grąžinti šešioliktainį kodą vietoje rašmens. Žymėti teksto nėra būtina, tačiau pažymėti rašmenys taip pat bus keičiami, jei atitiks tinkamą kodą. Keičiami rašmenys, esantys prieš žymeklį ir sudarantys tinkamą šešioliktainį unikodo kodą. Šešioliktainiai kodai, kurių reikmės yra tarp U+0000 ir U+0020 nėra keičiami.
6 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/shared/04Lithuanian

Committed changes 6 months ago
Entering Unicode Characters
Unikodo rašmenų įvedimas
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 316 2,446 25,571
Translated 100% 316 2,446 25,571
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 3% 12 493 5,007

Last activity

Last change Sept. 29, 2020, 8:01 p.m.
Last author Modestas Rimkus

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity