User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 7.0 / text/shared/01Slovak

Resource update 2 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/shared/01Slovak

Committed changes 2 months ago
<variable id="floating_frame_text"><variable id="frameeinfuegentext"><ahelp hid=".">Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.</ahelp></variable></variable>
<variable id="reftext"><ahelp hid=".">Tu vkladáte do dokumentu odkazy alebo odkazované polia. Odkazy sú tvorené odkazovanými poľami v rámci rovnakého dokumentu alebo v poddokumentoch hlavného dokumentu.</ahelpfloating_frame_text"><variable id="frameeinfuegentext"><ahelp hid=".">Vloží plávajúci rámec do aktuálneho dokumentu. Plávajúce rámce sa v dokumentoch HTML používajú na zobrazenie obsahu iného súboru.</ahelp></variable></variable>
2 months ago
New contributor 2 months ago
Committed changes 3 months ago
The notebook bar icon size is adjustable in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - %PRODUCTNAME - View - Notebookbar icon size</menuitem> listbox.
Veľkosť ikon panelu so záložkami možno nastaviť v položke <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Predvoľby</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Nástroje - Možnosti</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - %PRODUCTNAME - Zobraziť - Veľkosť ikon - Panel so záložkami</menuitem>.
3 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/shared/01Slovak

Committed changes 3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Prints the formula without adjusting the current font size.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Otvorí ponuku s príkazmi pre aktuálny snímokVytlačí vzorec bez úpravy aktuálnej veľkosti písma.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Applies a thin border to the formula area in the printout.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">UVo výtlačku umiestni okolo vzorca tenký rámček.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Applies a thin border to the formula area in the printout.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Zarovná obsah bunky vpravoUmiestni okolo vzorca tenký rámček.</ahelp>
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,654 58,538 498,662
Translated 46% 2,638 18,872 166,503
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 19 351 3,050

Last activity

Last change Oct. 25, 2020, 10:06 p.m.
Last author serval2412

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity