Translation status

5,654 Strings 63% Translate
58,538 Words 48%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 1,069 16,682 15 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 802 10,943 26 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 2 4 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 28 486 16 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 71% 607 14,620 21 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 739 14,984 11 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 393 8,986 11 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 69% 217 3,899 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 213 2,924 7 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 64 1,842 2 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 15 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 50 235 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 56% 2,077 23,522 87 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 8% 346 4,136 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 69% 48 449 2 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 3,539 49,015 97 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 68% 41 263 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 23% 1,138 19,105 2 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 64 726 1 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 67 1,324 5 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 214 4,186 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 10 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 406 3,041 27 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 19 81 2 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 14 214 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 240 4,997 20 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 302 5,389 22 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 18 616 16 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 34 294 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 35 349 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
Committed changes 2 months ago
When you export a file to an HTML document, the description and the user-defined file properties are included as META <link href="text/shared/00/00000002.xhp#tags" name="tags">tags</link> between the HEAD tags of the exported document. META tags are not displayed in a Web browser, and are used to include information, such as keywords for search engines on your Web page. To set the properties of the current document, choose <emph>File - Properties</emph>, click the <emph>Description</emph> or <emph>User Defined</emph> tabs, and then type the information you want.
Cando exporta un ficheiro a un documento HTML, a descrición e as propiedades do arquivo definidos polo usuario son incluídos como META <link href ="text/shared/00/00000002.xhp# marcatags" name ="etiquetags"> etiqueta </​​link> entre as etiquetas HEAD do documento exportado. META tags non aparecen nun navegador web, e son utilizadas para incluír información, como palabras chave para os motores de busca na súa páxina web. Para definir as propiedades do documento actual, escolla <emph>Ficheiro - Propiedades </emph>, prema no botón <emph>Descrición </emph> ou <emph>User Defined </emph> guías e escriba a información que desexa .
2 months ago
New contributor 2 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/shared/01Galician

Committed changes 2 months ago
<variable id="zoom_text"><variable id="massstabtext"><ahelp hid=".">Reduces or enlarges the screen display of %PRODUCTNAME.</ahelp></variable> </variable> The current zoom factor is displayed as a percentage value on the <emph>Status</emph> bar.
<variable id="zoom_text"><variable id="massstabtext"> <ahelp hid=".uno: Zoom">. ">Reduce ou amplía a visualización da pantalla de% %PRODUCTNAME </ahelp> </variable></variable> O factor de zoom actual móstrase como unha porcentaxe valor no <emph>Estado </emph> bar.
2 months ago
After the download is complete, you can click Install to start the installation of the update. You see a confirmation dialog, where you can choose to close %PRODUCTNAME.
Despois de que a descarga está concluído, pode facer clic en Instalar para iniciar a instalación da actualización. Ve unha caixa de diálogo de confirmación, onde pode optar por pechar% %PRODUCTNAME.
2 months ago
<ahelp hid=".">Checks for available updates to your version of %PRODUCTNAME. If a newer version is available, you can choose to download the update. After downloading, if you have write permissions for the installation directory, you can install the update.</ahelp>
<ahelp hid="."> Comproba se hai actualizacións dispoñibles para a súa versión do% %PRODUCTNAME. Se unha nova versión está dispoñible, pode optar por descargar a actualización. Tras a descarga, se ten permisos de gravación para o directorio de instalación, pode instalar a actualización.</ahelp>
2 months ago
You need Administrator rights to update %PRODUCTNAME.
Debe de dereitos de administrador para actualizar% %PRODUCTNAME.
2 months ago
If %PRODUCTNAME is configured to download the files automatically, the download starts immediately. A download continues even when you minimize the dialog.
Se% %PRODUCTNAME está configurado para descargar os ficheiros automaticamente, a descarga comeza inmediatamente. Unha descarga segue mesmo cando minimizar o diálogo.
2 months ago
If a newer version is available and %PRODUCTNAME is not set up for automatic downloading, then you can select any of the following actions:
Se unha nova versión está dispoñible e% %PRODUCTNAME non foi configurado para descarga automática, entón podes seleccionar calquera das seguintes accións:
2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,654 58,538 498,662
Translated 63% 3,602 28,598 253,939
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 36 283 2,608

Last activity

Last change July 27, 2020, 1:59 p.m.
Last author sophie

Activity in last 30 days

Activity in last year