Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/shared/01.po
Translation file eu/helpcontent2/source/text/shared/01.po
You can also insert files into the master document by dragging a file from your desktop and dropping on the master view of the Navigator.
Dokumentu maisuan fitxategiak txertatzeko mahaigainetik, arrastatu fitxategi bat arrastatu eta Nmahaigainetik eta jaregin nabigatzailearen ikuspegi maisura jaregian.
5 days ago
Toggle Master View
Txandakatu maisuaren -ikuspegia
5 days ago
Switches between master view and normal view.
Maisuaren -ikuspegitik ikuspegi normalera aldatzen da, eta alderantziz.
5 days ago
Toggle Master View
Txandakatu maisuaren -ikuspegia
5 days ago
The master view in the Navigator displays the following icons:
Nabigatzaileko maisu-ikuspegi maisuak ondorengo ikonoak bistaratzen ditu:
5 days ago
In a <link href="text/shared/01/01010001.xhp"><emph>Master document</emph></link>, you can switch the <emph>Navigator</emph> between normal view and master view.
<link href="text/shared/01/01010001.xhp"><emph>Dokumentu maisu</emph></link> batean, <emph>Nabigatzailea</emph> ikuspegi normalaren eta maisu-ikuspegi maisuaren artean alda daiteke.
5 days ago
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">You can also include frames, graphics, and OLE objects in an AutoCorrect entry, so long as they are anchored <emph>as characters</emph> in the text. Select the frame, graphic or OLE object and at least one text character in front of and behind the object. Open this dialog, type a name for this AutoCorrect entry in the <emph>Replace </emph>box, and then click <emph>New</emph>.</caseinline></switchinline>
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">Autozuzenketa -sarrera batean markoak, grafikoak eta OLE objektuak ere txerta daitezke, betiere <emph>karaktere gisa</emph> ainguratuta badaude testuan. Hautatu marko, grafiko edo OLE objektu bat eta objektuaren aurreko edo atzeko testu-karaktere bat gutxienez. Ireki elkarrizketa-koadro hau, idatzi zuzenketa automatiko honen sarreraren izena <emph>Ordeztu</emph> koadroan eta ondoren egin klik <emph>Berria</emph> aukeran. </caseinline></switchinline>
a week ago
Check to change the dimensions of the compressed image.
Markatu konprimiatutako irudiaren dimentsioak aldatzeko.
11 days ago
Compress Image
Konprimiatu irudia
11 days ago
<ahelp hid=".">Specifies the spacing between the characters of the selected text.</ahelp> Enter the amount by which you want to expand or condense the text in the spin button.
<ahelp hid=".">Hautatutako testuaren karaktereen arteko tartea zehazten du.</ahelp> Sartu kopurua biratze-botoian, testua zenbat zabaldu edo konprimiatu nahi duzun adierazteko.
11 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,654 58,538 498,662
Translated 100% 5,654 58,538 498,662
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 26 104 1,297

Last activity

Last change April 12, 2021, 8:34 p.m.
Last author Asier Sarasua Garmendia

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity