Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/shared/00.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/shared/00.po
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 7.0 / text/shared/00Czech

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 7.0 / text/shared/00Czech

Resource update a month ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select the Level 2 option if your output device supports colored bitmaps, palette graphics and compressed graphics.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">VolbuMožnost Úroveň 2 zvolte, pokud výstupní zařízení podporuje barevné rastry, obrázky s paletou a komprimované obrázky.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Compression is not available at this level. Select the Level 1 option if your PostScript printer does not offer the capabilities of Level 2.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Na této úrovni není možné použít kompresi. VolbuMožnost Úroveň 1 zvolte, pokud PostScript tiskárna nepodporuje Úroveň 2.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select the Level 2 option if your output device supports colored bitmaps, palette graphics and compressed graphics.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Volbu LeÚrovelň 2 zvolte, pokud výstupní zařízení podporuje barevné rastry, obrázky s paletou a komprimované obrázky.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Compression is not available at this level. Select the Level 1 option if your PostScript printer does not offer the capabilities of Level 2.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Na této úrovni není možné použít kompresi. Volbu LeÚrovelň 1 zvolte, pokud vaše PostScript tiskárna nepodporuje schopnosti LeÚrovelň 2.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Specifies whether the graphic is to be saved in interlaced mode.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Určuje, zda bude grafikaobrázek uložena v prokládaném módrežimu.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Applies RLE (Run Length Encoding) to the BMP graphics.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Aplikuje RLE (Run Length Encoding - kódování posloupnosti) na BMP grafikuobrázek BMP.</ahelp>
3 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select the color depth from 8 bit grayscale or 24 bit true color.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Vyberte barevnou hloubku buďod 8bitovouých stupniciňů šedi, neb po 24bitovou plně barevnou.</ahelp>
3 months ago
Align Right
Zarovnatání vpravo
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,625 19,290 179,359
Translated 100% 1,625 19,290 179,359
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 2% 35 109 2,327

Last activity

Last change Jan. 2, 2021, 2:59 p.m.
Last author Stanislav Horáček

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity