Translation status

983 Strings 99% Translate
12,760 Words 99%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 429 6,500 38 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 372 5,224 22 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 8 64 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 277 7,429 22 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 248 5,763 21 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 2 32 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 85 2,318 17 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 142 2,299 2 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 106 1,003 27 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 48 231 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 670 7,782 207 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 34% 249 3,708 1 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 7 159 4 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 16 353 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 1,528 22,074 62 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 4 32 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 43 1,122 4 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 46 626 1 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 1,126 16,543 85 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 4 187 4 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 12 391 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 6 203 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 293 2,266 32 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 10 84 2 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 14 434 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 107 2,198 24 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 214 3,638 44 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 81 1,980 5 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 16 1 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 19 222 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/schart/01Catalan

Committed changes a month ago
<ahelp hid=".">Specifies whether the legend should overlap the chart.</ahelp> Turning off this option is useful if you want to display the legend above an empty part of the chart area instead of beside it. This way the drawing area can fill the whole chart area, increasing its readability.
<ahelp hid=".">Especifica si la llegenda s'ha de superposar al diagrama.</ahelp> Si s'inhabilita aquesta opció podreu mostrar la llegenda per sobre d'una part buida del diagrama, en lloc de a un costat. D'aquesta manera, l'àrea de dibuix pot emplenar la totalitat del diagrama, la qual cosa n'augmenta la llegibilitat.
a month ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/schart/01Catalan

Committed changes a month ago
<ahelp hid=".">Specifies that the axis is positioned between the tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at a distance from the value axis.</ahelp>
<ahelp hid=".">Especifica que l'eix està posicionat entre les marques. Això fa que la representació visual dels punts de dades comenci/acabi a certa distància de l'eix del valor.</ahelp>
a month ago
<ahelp hid=".">Specifies that the axis is positioned on the first/last tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at the value axis.</ahelp>
<ahelp hid=".">Especifica que l'eix està posicionat a la primera/última marca. Això fa que la representació visual dels punts de dades comenci/acabi a l'eix del valor.</ahelp>
a month ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/schart/01Catalan

Committed changes 2 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Mark the Perspective box to view the chart as through a camera lens. Use the spin button to set the percentage. With a high percentage nearer objects look bigger than more distant objects.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Activeu la casella Perspectiva per a visualitzar el diagrama com si estigués darrere d'un objectiu de càmera. Utilitzeu el botó de selecció de valors per a establir el percentatge. Si establiu un percentatge alt, els objectes propers semblaran més grans que els objectes més llunyans.</ahelp>
2 months ago
Select the Perspective check box to view the chart in central perspective as through a camera lens instead of using a parallel projection.
Activeu la casella de selecció Perspectiva per a visualitzar el diagrama en una perspectiva central, com si es trobés darrere un objectiu de càmera, en lloc d'utilitzar una projecció paral·lela.
2 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Shows a list of all data series in the chart. Click an entry to view and edit that data series. Click <emph>Add</emph> to insert a new series into the list after the selected entry.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Mostra una llista de totes les sèries de dades del diagrama. Feu clic a una entrada per a visualitzar i editar la sèrie de dades. Feu clic a <emph>Afegeix</emph> per a inserir una altra sèrie a la llista, a continuació de l'entrada seleccionada.</ahelp>
2 months ago
Press <item type="keycode">Shift+F1</item> and point to a control to see an extended help text.
Premeu <item type="keycode">Maj+F1</item> i apunteu a un control per a visualitzar un text d'ajuda ampliada.
2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 983 12,760 94,406
Translated 99% 977 12,734 94,247
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 5, 2020, 2:55 p.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Activity in last 30 days

Activity in last year