User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 7.0 / text/scalc/guideSlovak

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 7.0 / text/scalc/guideSlovak

Resource update a month ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/scalc/guideSlovak

Committed changes 7 months ago
Use <item type="keycode">Up</item>, <item type="keycode">Down</item>, <item type="keycode">Left</item>, or <item type="keycode">Right</item> arrow to cycle through all buttons in the current level.
Kurzorové klávesy <item type="keycode">Hore</item>, <item type="keycode">Dole</item>, <item type="keycode">Vľavo</item> nalebo <item type="keycode">Vpravo</item> prechádzajú všetky tlačidlaá v aktuálnej úrovni.
7 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/scalc/guideSlovak

Committed changes 7 months ago
To remove a grouping, click inside the group, then choose <emph>Data - Group and Outline - Ungroup</emph>.
Pre odstránenie zoskupenia kliknite do skupiny a potom zvoľte <emph>Dáta - SZoskupinať a Súhrn označiť- Zrušiť zoskupinuenie</emph>.
7 months ago
Choose <emph>Data - Group and Outline - Group</emph>.
Vyberte <emph>Dáta - SZoskupina a súhrn- Sť a označiť - Zoskupinať</emph>.
7 months ago
New contributor 7 months ago
User avatar None

New strings to translate

LibreOffice Help – 7.0 / text/scalc/guideSlovak

New strings to translate 9 months ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 7.0 / text/scalc/guideSlovak

Resource update 9 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,493 23,845 190,118
Translated 74% 1,105 15,903 118,958
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 6 85 1,469

Last activity

Last change Sept. 5, 2020, 7:58 a.m.
Last author Miloš Šrámek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity