Resource update a month ago
Resource update a month ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/scalc/guideFinnish

Committed changes 5 months ago
The following table shows the effects of rounding, thousands delimiters (,), decimal delimiters (.) and the placeholders # and 0.
Alla oleva (vasemmalle tasattu)Seuraava taulukko esittää pyöristyksen, tuhaterottimien( ), desimaalierottimien (,) sekä paikkamerkkanvaraajien # ja 0 vaikutuksen.
6 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/scalc/guideFinnish

Committed changes 6 months ago
You can also open the pop-up window by positioning the cell cursor at the button and pressing <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+D.
Putkonnahdusikkuna voidaan avata myös sijoittamalla solukohdistin painikkeelle ja painamalla <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Komento</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+D.
6 months ago
The arrow to open the pop-up window is normally black. When the field contains one or more hidden field members, the arrow is blue and displays a tiny square at its lower-right corner.
Nuoli, jolla putkonnahdussikkuna avataan, on normaalisti musta. Kun kentässä on yksi tai useampia piilotettuja osia, nuoli on sininen ja sen oikeassa alakulmassa näkyy pieni neliö.
6 months ago
The pop-up window displays a list of field members associated with that field. A check box is placed to the left of each field member name. When a field has an alternative display name that differs from its original name, that name is displayed in the list.
Putkonnahdusikkunassa näkyy kenttään liittyvät kentän osat luettelona. Kunkin kentän osan nimen vasemmalla puolella on valintaruutu. Kun kentällä on vaihtoehtoinen näyttönimi, joka eroaa alkuperäisestä nimestä, tämä nimi näkyy luettelossa.
6 months ago
In order to delete a pivot table, click any cell in the pivot table, then choose <emph>Delete</emph> in the context menu.
Poistaaksesi pivot-taulukon, napsauta mitä tahansa pivot-taulukon solua ja valitse kohdevalikosta <emph>Poista</emph> kohdevalikosta.
6 months ago
<variable id="datapilot_updatetable"><link href="text/scalc/guide/datapilot_updatetable.xhp" name="Updating Pivot Tables">Updating Pivot Tables</link></variable>
<variable id="datapilot_updatetable"><link href="text/scalc/guide/datapilot_updatetable.xhp" name="Tietojen ohjausPivot-taulukoiden päivittäminen">Tietojen ohjauksen Pivot-taulukoiden päivittäminen</link></variable>
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,493 23,845 190,118
Translated 89% 1,335 20,611 165,125
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 20 459 5,022

Last activity

Last change Oct. 12, 2020, 5:19 p.m.
Last author Tuomas Hietala

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity