Translation status

1,493 Strings 89% Translate
23,845 Words 86%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 16% 78 195 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 784 10,195 14 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 47% 855 11,339 17 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 332 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 129 1,938 4 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 548 12,942 10 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 436 7,801 25 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 29 278 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 210 5,053 11 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 194 3,090 6 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 190 2,242 3 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 71% 46 346 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 24 289 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 1 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 102 533 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 15 100 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 1,597 13,527 88 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 1 5 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 378 4,489 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 4 62 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 11 93 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 76 773 3 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 41 531 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7,620 81,060 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 49% 67 218 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 2 18 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 85 1,071 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 2,147 27,362 19 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 80 1,339 4 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 108 1,883 1 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 66 1,028 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 45% 33 267 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 26% 166 1,296 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 25 375 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 58 233 1 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 13 145 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 67% 505 5,902 11 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 163 Translate
auxiliary MPL-2.0 94% 7 18 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 63 493 2 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 14 150 Translate
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 14 214 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 37 223 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 3 130 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 68% 106 1,644 1 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 65 275 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 136 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 10 112 4 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 271 5,382 39 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 650 9,667 26 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 180 4 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 47% 167 1,589 1 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 61 710 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 17 110 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 3 59 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/scalc/guideFinnish

Committed changes 2 days ago
You can also open the pop-up window by positioning the cell cursor at the button and pressing <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+D.
Putkonnahdusikkuna voidaan avata myös sijoittamalla solukohdistin painikkeelle ja painamalla <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Komento</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+D.
3 days ago
The arrow to open the pop-up window is normally black. When the field contains one or more hidden field members, the arrow is blue and displays a tiny square at its lower-right corner.
Nuoli, jolla putkonnahdussikkuna avataan, on normaalisti musta. Kun kentässä on yksi tai useampia piilotettuja osia, nuoli on sininen ja sen oikeassa alakulmassa näkyy pieni neliö.
3 days ago
The pop-up window displays a list of field members associated with that field. A check box is placed to the left of each field member name. When a field has an alternative display name that differs from its original name, that name is displayed in the list.
Putkonnahdusikkunassa näkyy kenttään liittyvät kentän osat luettelona. Kunkin kentän osan nimen vasemmalla puolella on valintaruutu. Kun kentällä on vaihtoehtoinen näyttönimi, joka eroaa alkuperäisestä nimestä, tämä nimi näkyy luettelossa.
3 days ago
In order to delete a pivot table, click any cell in the pivot table, then choose <emph>Delete</emph> in the context menu.
Poistaaksesi pivot-taulukon, napsauta mitä tahansa pivot-taulukon solua ja valitse kohdevalikosta <emph>Poista</emph> kohdevalikosta.
3 days ago
<variable id="datapilot_updatetable"><link href="text/scalc/guide/datapilot_updatetable.xhp" name="Updating Pivot Tables">Updating Pivot Tables</link></variable>
<variable id="datapilot_updatetable"><link href="text/scalc/guide/datapilot_updatetable.xhp" name="Tietojen ohjausPivot-taulukoiden päivittäminen">Tietojen ohjauksen Pivot-taulukoiden päivittäminen</link></variable>
3 days ago
<variable id="datapilot_tipps"><link href="text/scalc/guide/datapilot_tipps.xhp" name="Selecting Pivot Table Output Ranges">Selecting Pivot Table Output Ranges</link></variable>
<variable id="datapilot_tipps"><link href="text/scalc/guide/datapilot_tipps.xhp" name="Tietojen ohjauksePivot-taulukon tuotosalueiden valitseminen">Tietojen ohjauksePivot-taulukon tuotosalueiden valitseminen</link></variable>
3 days ago
Click the <emph>Filter</emph> button in the sheet to call up the dialog for the filter conditions. Alternatively, call up the context menu of the pivot table and select the <emph>Filter</emph> command. The <link href="text/scalc/01/12090103.xhp" name="Filter"><emph>Filter</emph></link> dialog appears. Here you can filter the pivot table.
Napsautetaana <emph>Suodatin</emph>-painiketta taulukossa, jolloin esille tulee suodatusehtojen valintaikkuna. Vaihtoehtoisesti voi ottaa esille tietojen ohjaust avata pivot-taulukon kohdevalikon ja valita <emph>Suodatin</emph>-komennon. <link href="text/scalc/01/12090103.xhp" name="Suodatus"><emph>Suodatus</emph></link>-valintaikkuna avautuu ja sillä voidaan suodattaa tietojen ohjauspivot-taulukko.
3 days ago
<variable id="datapilot_filtertable"><link href="text/scalc/guide/datapilot_filtertable.xhp" name="Filtering Pivot Tables">Filtering Pivot Tables</link></variable>
<variable id="datapilot_filtertable"><link href="text/scalc/guide/datapilot_filtertable.xhp" name="Tietojen ohjausPivot-taulukoiden suodattaminen">Tietojen ohjauksen Pivot-taulukoiden suodattaminen</link></variable>
3 days ago
<variable id="datapilot_edittable"><link href="text/scalc/guide/datapilot_edittable.xhp" name="Editing Pivot Tables">Editing Pivot Tables</link></variable>
<variable id="datapilot_edittable"><link href="text/scalc/guide/datapilot_edittable.xhp" name="Tietojen ohjauksen taulukoiden muokkaus">Tietojen ohjauksen Pivot-taulukoiden muokkaaminen">Pivot-taulukoiden muokkausaminen</link></variable>
3 days ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,493 23,845 190,118
Translated 89% 1,335 20,611 165,125
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 20 459 5,022

Last activity

Last change Sept. 21, 2020, 3:03 p.m.
Last author Tuomas Hietala

Activity in last 30 days

Activity in last year