Translation status

204 Strings 89% Translate
1,905 Words 77%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 93 246 93 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 1,054 16,216 26 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 33% 1,077 15,435 19 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 332 48 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 141 2,138 5 139 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 49% 1,100 24,324 9 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 32% 1,303 23,048 12 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 24% 22 268 22 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 742 13,063 11 1 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 259 4,594 5 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 237 3,142 6 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 70% 48 370 48 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 70 1,967 2 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 20 159 7 20 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 102 533 102 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 15 100 15 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 56% 2,064 20,100 85 84 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 48 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 1 5 1 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 378 4,489 373 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 9 118 4 9 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 79 812 2 79 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 90 1,005 4 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 3,761 52,617 26 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 37% 82 445 82 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 1 3 1 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 388 7,942 6 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 7 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 2 18 2 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 111 1,397 19 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 35% 3,646 50,263 19 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 81 1,347 48 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 214 3,797 7 23 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 21% 154 2,227 1 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 35% 39 380 39 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 26% 166 1,296 2 166 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 83% 21 336 2 21 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 1 23 1 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 67% 77 387 3 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 12 144 12 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 566 6,280 19 22 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 9 198 9 Translate
auxiliary MPL-2.0 64% 42 129 2 42 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 61 487 61 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 19 188 19 Translate
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 14 214 14 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 50 261 50 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 3 130 3 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 114 1,719 2 114 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 64 269 64 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 136 8 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 25 294 35 25 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 830 13,994 19 89 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 935 15,036 25 88 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 281 3,306 1 264 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 46% 169 1,597 1 163 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 66 873 3 66 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 41% 10 93 10 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 3 59 3 Translate
<ahelp hid=".uno:ObjectCatalog">Opens the <emph>Objects</emph> pane, where you can view Basic objects.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:ObjectCatalog">Otvorí panel <emph>Objekty</emph>, v ktorom sú zobrazené objekty jazyka Basic.</ahelp>
a month ago
<ahelp hid=".">Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.</ahelp>
<ahelp hid=".">Pridá ovládací prvok hypertextový odkaz, ktorý otvorí adresu v internetovom prehliadači.</ahelp>
a month ago
<image id="Graphic3" src="cmd/sc_inserthyperlinkcontrol.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_">Insert hyperlink control icon</alt></image>
<image id="Graphic3" src="cmd/sc_inserthyperlinkcontrol.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_">Ikona ovládacieho prvku vložiť Hypertextový odkaz</alt></image>
a month ago
Hyperlink Control
Ovládací prvok Hypertextový odkaz
a month ago
<ahelp hid=".">Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.</ahelp>
<ahelp hid=".">Pridá ovládací prvok tabuľky, ktorý zobrazí dáta tabuľky. Dáta môžete naplniť programom pomocou volania API.</ahelp>
a month ago
<image id="Graphic3" src="cmd/sc_insertgridcontrol.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_">Table control icon</alt></image>
<image id="Graphic3" src="cmd/sc_insertgridcontrol.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_">Ikona Ovládací prvok tabuľky</alt></image>
a month ago
Table Control
Ovládací prvok tabuľky
a month ago
<ahelp hid=".">In the dialog editor, this command calls a "Save as" dialog to export the current BASIC dialog.</ahelp>
<ahelp hid=".">V editore dialógov vyvolá tento príkaz dialóg "Uložiť ako", ktorým exportujete aktuálny dialóg BASIC.</ahelp>
a month ago
Omit: The library's language settings will stay unchanged. The imported dialog's resources for the omitted languages are not copied into the library, but they remain in the imported dialog's source files.
Vynechať: Jazykové nastavenia knižnice sa nezmení. Zo zdrojov dialógu sa doplní jazykmi, ktoré nie sú obsiahnuté v knižnici.
a month ago
Add: The additional languages from the imported dialog will be added to the already existing dialog. The resources from the library's default language will be used for the new languages. This is the same as if you add these languages manually.
Pridať: Nové jazyky z importovaného dialógu sa pridajú k už existujúcemu dialógu. Pre nové jazyky sa pridajú zdroje z východiskového jazyka knižnice. Výsledok bude rovnaký, ako by ste rovnaké jazyky pridali manuálne.
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 204 1,905 20,485
Translated 89% 182 1,473 17,180
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year