Translation status

67 Strings 86% Translate
501 Words 76%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 93 246 93 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 1,054 16,216 26 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 33% 1,073 15,397 19 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 50 339 48 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 141 2,138 5 139 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 49% 1,100 24,324 9 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 32% 1,302 23,038 12 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 24% 22 268 22 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 742 13,063 11 1 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 259 4,594 5 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 237 3,142 6 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 70% 48 370 48 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 70 1,967 2 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 20 159 7 20 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 102 533 102 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 15 100 15 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 56% 2,064 20,100 85 85 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 48 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 1 5 1 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 378 4,489 373 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 22 432 22 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 79 812 2 79 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 90 1,005 4 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 3,760 52,609 26 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 37% 82 445 82 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 1 3 1 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 388 7,942 6 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 7 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 2 18 2 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 111 1,397 19 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 35% 3,645 50,239 18 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 81 1,347 48 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 214 3,797 7 23 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 21% 154 2,227 1 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 38% 37 363 39 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 26% 166 1,296 2 166 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 83% 21 336 2 21 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 1 23 1 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 67% 77 387 3 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 12 144 12 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 566 6,280 19 22 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 9 198 9 Translate
auxiliary MPL-2.0 64% 42 129 2 42 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 61 487 61 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 19 188 19 Translate
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 14 214 14 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 50 261 50 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 3 130 3 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 114 1,719 2 114 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 64 269 64 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 136 8 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 25 294 35 25 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 830 13,994 19 89 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 935 15,036 25 88 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 281 3,306 1 264 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 46% 169 1,597 1 163 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 66 873 3 66 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 41% 10 93 10 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 3 59 3 Translate
Locate that <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Basic library that you want to add to the current list, and then click <emph>Open</emph>.
Vyberte knižnicu <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Basic, ktorú chcete pridať do aktuálneho zoznamu, a kliknite na <emph>Otvoriť</emph>.
2 months ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/import">Locate that $[officename] Basic library that you want to add to the current list, and then click <emph>Open</emph>.</ahelp>
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/import">Vyberte knižnicu $[officename] Basic, ktorú chcete pridať do aktuálneho zoznamu, a kliknite na <emph>Otvoriť</emph>.</ahelp>
2 months ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Lets you manage the macro libraries.</ahelp>
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Umožňuje správu knižníc makier.</ahelp>
2 months ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Creates a new dialog.</ahelp>
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Vytvorí nový dialóg.</ahelp>
2 months ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Creates a new macro, or deletes the selected macro.</ahelp>
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Vytvorí nové makro alebo vymaže vybrané makro.</ahelp>
2 months ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Starts the $[officename] Basic editor and opens the selected macro for editing.</ahelp>
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Spustí editor $[officename] Basic a otvorí vybrané makro pre úpravy.</ahelp>
2 months ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.</ahelp>
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Otvorí dialóg Prispôsobiť, v ktorom je možné priradiť vybraté makro príkazu v ponuke, klávesové skratke alebo udalosti.</ahelp>
2 months ago
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Runs or saves the current macro.</ahelp>
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Spustí alebo uloží aktuálne makro.</ahelp>
2 months ago
<variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Opens the <emph>Macro</emph> dialog, where you can create, edit, organize, and run $[officename] Basic macros.</ahelp></variable>
<variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Otvorí dialógové okno <emph>Makro</emph>, kde je možné vytvárať, upravovať, organizovať a spúšťať makrá $[officename] Basic.</ahelp></variable>
2 months ago
None

New strings to translate

LibreOffice Help – 7.0 / text/sbasic/shared/01Slovak

New strings to translate 3 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 67 501 4,852
Translated 86% 58 383 3,648
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 5% 4 47 510

Last activity

Last change None
Last author None

Activity in last 30 days

Activity in last year