Translation status

4,766 Strings 6% Translate
40,651 Words 8%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 530 7,758 149 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 627 7,215 121 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 1 1 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 58% 899 13,406 39 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 5 165 54 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 361 5,346 18 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 354 4,016 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 67 501 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 23% 156 1,662 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 159 1,927 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 28 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 35% 3,634 37,493 31 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 43 3 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 57 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
auxiliary MPL-2.0 98% 2 5 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 4 80 11 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 16 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
Committed changes a month ago
Parameters can be passed to a procedure, a function or a property either by reference or by value. Unless otherwise specified, a parameter is always passed by reference. That means that a <literal>Sub</literal>, a <literal>Function</literal> or a <literal>Property</literal> gets the parameter and can read and modify its value.
Parametrai gali būti perduoti procedūrai, funkcijai arba savybei pagal nuorodą arba pagal reikšmę. Kol nėra nurodyta kaip nors kitaip, parametras visada būna perduodamas pagal nuorodą. Tai reiškia, kad <literal>Sub</literal>, <literal>Funkcija</literal> arba <literal>Savybė</literal> gauna parametrą ir gali skaityti bei keisti jo reikšmę.
a month ago
Passing Variables by Value or Reference
Perduodami kintamieji pagal reikšmę arba nuorodą
a month ago
You can also use the fully qualified name to call a procedure, function or property:<br/> <literal>Library.Module.Macro()</literal> <br/> For example, to call the Autotext macro from the Gimmicks library, use the following command:<br/> <item type="literal">Gimmicks.AutoText.Main()</item>
Taip pat galite naudoti pilnai patikslintą vardą iškviesti procedūrą, funkciją arba savybę:<br/><literal>Biblioteka.Modulis.Makrokomanda()</literal><br/> Pavyzdžiui, norėdami iškviesti Autoteksto makrokomandą iš Gimmicks bibliotekos, naudokite toliau pateiktą komandą:<br/> <item type="literal">Gimmicks.Autotekstas.Pagrindinis()</item>
a month ago
The <literal>Property</literal> is called using the following syntax:
<literal>Savybė</literal> yra iškviečiama naudojant toliau pateiktą sintaksę:
a month ago
' your code goes here
' jūsų kodas eina čia
a month ago
' your code goes here
' jūsų kodas eina čia
a month ago
Properties combine the syntax of procedures and functions. A property usually requires up to one parameter.
Savybės sujungia procedūrų ir funkcijų sintaksę. Savybei dažniausiai privalo turėti iki vieno parametro.
a month ago
The <literal>Sub</literal> is called using the following syntax:
<literal>Sub</literal> vadiniškviečiamas, naudojant toliau pateiktą sintaksę:
a month ago
The <literal>Function</literal> is called using the following syntax:
<literal>Funkcija</literal> yra iškviečiama naudojant toliau pateiktą sintaksę:
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,766 40,651 321,412
Translated 6% 317 3,538 30,510
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 1 1 5

Last activity

Last change Oct. 23, 2020, 7:57 p.m.
Last author Tolmantas

Activity in last 30 days

Activity in last year