Translation status

2,137 Strings 90% Translate
30,278 Words 85%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 381 8,893 11 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 604 14,601 22 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 69% 48 449 2 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 1,064 16,548 15 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 205 4,064 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 16 1 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 24% 1,121 18,704 2 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 15 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 67% 42 264 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 217 1,856 29 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8% 346 4,136 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 1,714 20,467 99 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 1 12 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 63 706 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 206 2,864 7 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 69% 218 3,897 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 693 14,256 11 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 747 10,522 27 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 10 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 18 616 16 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 205 4,088 25 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 13 101 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 58% 3,117 45,349 106 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 61 1,807 3 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 28 486 16 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 2 4 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 31 291 1 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 68% 1,757 27,190 39 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 63 1,180 5 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
Committed changes 2 months ago
Save the *.oxt extension file to your harddrive, then double-click the *.oxt file in your file manager. Alternatively, in %PRODUCTNAME choose <item type="menuitem">Tools - Extension Manager</item> to open the Extension Manager, click Add and browse to the file.
Garde o ficheiro * extensión .oxt para o seu disco duro, a continuación, prema dúas veces no ficheiro .oxt * no seu xestor de ficheiros. Alternativamente, en %PRODUCTNAME escolla <tipo de elemento item type="menuitem"> Ferramentas - Extension Manager </ item> para abrir o Xestor de extensión, prema Engadir e desprácese ata o ficheiro.
2 months ago
Save the *.oxt extension file to your harddrive, then double-click the *.oxt file in your file manager. Alternatively, in %PRODUCTNAME choose <item type="menuitem">Tools - Extension Manager</item> to open the Extension Manager, click Add and browse to the file.
Garde o ficheiro * extensión .oxt para o seu disco duro, a continuación, prema dúas veces no ficheiro .oxt * no seu xestor de ficheiros. Alternativamente, en% %PRODUCTNAME escolla <tipo de elemento ="menuitem"> Ferramentas - Extension Manager </ item> para abrir o Xestor de extensión, prema Engadir e desprácese ata o ficheiro.
2 months ago
Some words contain special characters that %PRODUCTNAME treats as a hyphen. If you do not want such words to be hyphenated, you can insert a special code that prevents hyphenation at the position where the special code is inserted. Proceed as follows:
Algunhas palabras conter caracteres especiais que trata% %PRODUCTNAME como un guión. Se non quere que estas palabras sexan hifenizadas, pode introducir un código especial que impide a hifenização na posición en que está inserido o código especial. Faga o seguinte:
2 months ago
Close the <item type="menuitem">Contour Editor</item> window.
Peche o <item type ="menuitem"> Contour editor </ item> xanela.
2 months ago
Use the tools to draw a new contour, and then click the <item type="menuitem">Apply</item> icon (green check mark).
Empregue as ferramentas para debuxar un novo contorno, e, a continuación, prema no botón <item type ="menuitem"> Aplicar </ item> icona (marca verde).
2 months ago
To fine-tune the word completion choose <item type="menuitem">Tools – AutoCorrect Options - Word Completion</item> and select any of the following options:
Para afinar a palabra conclusión escoller <item type ="menuitem"> Ferramentas - Opcións de AutoCorreção - Completar palabras </ item> e seleccionar calquera das seguintes opcións:
2 months ago
Choose <item type="menuitem">Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Word Completion</item>.
Escolla <item type ="menuitem"> Ferramentas - Opcións de AutoCorreção - Completar palabras </ item>.
2 months ago
In the <item type="menuitem">Numbering Style</item> box, select the type of numbering that you want to use.
Na <item type ="menuitem"> Numeración Estilo </ item> caixa, seleccione o tipo de numeración que desexa utilizar.
2 months ago
To apply the same bullet or numbering format to all paragraphs in the list, select all paragraphs, choose <item type="menuitem">Format - Bullets and Numbering</item>, and then click a format.
Para aplicar o mesmo marcador ou numeración formato en todos os parágrafos da lista, seleccione todos os parágrafos, escolla <item type ="menuitem"> Formato - Marcadores e numeración </ item> e, a continuación, prema nun formato.
2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,137 30,278 252,829
Translated 90% 1,929 25,861 214,573
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 26 489 3,893

Last activity

Last change July 21, 2020, 4:32 p.m.
Last author serval2412

Activity in last 30 days

Activity in last year