Translation status

3,349 Strings 99% Translate
36,719 Words 99%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 27 460 8 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 33% 1,438 24,320 1 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 69% 48 461 3 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 41% 1,666 24,007 31 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 14 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 16 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 19 460 1 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 20 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 217 1,856 7 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 32% 255 3,379 1 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 165 2,192 114 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 38% 32 174 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 44 546 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 27 251 1 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 47 902 2 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 55% 852 11,861 8 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 33 763 26 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 19 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 16 346 13 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 25% 5,599 61,170 2 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 4 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 27 187 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 18 179 2 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 1,331 17,331 20 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 49 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/swriter/01Ukrainian

Committed changes 5 months ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputfielddialog/text">This box displays the name that you entered in the <emph>Reference</emph> box of the Input Field on the <emph>Functions</emph> tab of the <emph>Fields</emph> dialog. The box underneath displays the contents of the field.</ahelp>
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputfielddialog/text">Це вікнополе містить назву, введену в поле <emph>Посилання</emph> поля введення на вкладці <emph>Функції</emph>діалогового вікна <emph>Поля</emph>. У нижньому вікні виводиться вміст поля.</ahelp>
6 months ago
To change the content of an Input Field in a document, click the field, and then edit the text in the lower box of the dialog.
ДляЩоб змінити вмісту поля в документі, клацніть поле, а потім відредагуйте текст в нижній частині діалогового вікна.
6 months ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputfielddialog/InputFieldDialog">Inserts a text field that you can open and edit by clicking it in the document.</ahelp> You can use input fields for text, or to assign a new value to a variable.
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputfielddialog/InputFieldDialog">Вставитиляє текстове поле, яке можна відкрити і редагувати, клацнувши його в документі.</ahelp> Поля можуть використовуватися для тексту або для присвоєння нового значення змінній.
6 months ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputfielddialog/InputFieldDialog">Inserts a text field that you can open and edit by clicking it in the document.</ahelp> You can use input fields for text, or to assign a new value to a variable.
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputfielddialog/InputFieldDialog">Вставитьи текстове поле, яке можна відкрити і редагувати, клацнувши його в документі.</ahelp> Поля можуть використовуватися для тексту або для присвоєння нового значення змінній.
6 months ago
Inserts a text field that runs a macro when you click the field in the document. To assign a macro to the field, click the <emph>Macro</emph> button.
Вставитьи текстове поле, клацнувшипри клацанні на якому буде виконуєтьватися макрос. Для призначення полю макросу натисніть кнопку <emph>Макрос</emph>.
6 months ago
Inserts a text field that you can open by <link href="text/swriter/01/04090100.xhp" name="clicking">clicking</link> it in the document. You can then change the text that is displayed.
Вставитьи текстове поле, яке можна відкрити, <link href="text/swriter/01/04090100.xhp" name="клацнувшиання">клацаннянувши</link> його в документі. Згодом можна змінити текст, який відображається.
6 months ago
The <emph>Insert Section </emph>dialog contains the following tabs:
Діалогове вікно <emph>Вставка розділу</emph> містить наступнтакі вкладки:
6 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/swriter/01Ukrainian

Committed changes 6 months ago
<ahelp hid="HID_NAVI_DRAG_LINK">Inserts the selected item as a link where you drag and drop in the current document. Text is inserted as protected sections. The contents of the link are automatically updated when the source is changed. To manually update the links in a document, choose <emph>Tools - Update - Links</emph>. You cannot create links for graphics, OLE objects, references and indexes.</ahelp>
<ahelp hid="HID_NAVI_DRAG_LINK">Вставляє зв'язок з вибранийм елемент в якості посиланняом, коли проводиться перетягування в поточний документ. Текст вставляється як захищені розділи. Вміст посиланнязв'язку автоматично оновлюється, коли змінюється джерело. Щоб оновити вручну посиланнязв'язки в документі, послідовно виберіть команди <emph>СервісЗасоби - Оновити - ПосиланняЗв'язки</emph>. Не можна створити посиланнязв'язки для графічних об'єктів, об'єктів OLE, посилань і індексів.</ahelp>
6 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,349 36,719 296,548
Translated 99% 3,328 36,500 293,956
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 17 96 920

Last activity

Last change April 25, 2020, 2:11 p.m.
Last author Olexandr Pylypchuk

Activity in last 30 days

Activity in last year