Translation status

3,349 Strings 100% Translate
36,719 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 87 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 15 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 107 75 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 82 1,525 76 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 26 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/swriter/01.po
Translation file eu/helpcontent2/source/text/swriter/01.po
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/swriter/01Basque

Committed changes 6 months ago
Show or hide the horizontal ruler and if activate, the vertical ruler. The horizontal ruler can be used to adjust page horizontal margins, tab stops, indents, borders, table cells, and to arrange objects on the page.
Erakutsi edo ezkutatu erregela horizontala eta, aktibatuta badago, erregela bertikala. Erregela horizontala marjinak, tabulazio-geldialdiak, koskak, ertzak edo taulako gelaxkak doitzeko erabili daiteke, bai eta objektuak orrian antolatzeko ere.
6 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/swriter/01Basque

Committed changes 7 months ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/linenumbering/linesintextframes">Adds line numbers to text in frames. The numbering restarts in each frame, and is excluded from the line count in the main text area of the document.</ahelp> In <link href="text/swriter/02/03210000.xhp" name="linked frames">linked frames</link>, the numbering is not restarted.
<ahelp hid="modules/swriter/ui/linenumbering/linesintextframes">Llerro-zenbakiak gehitzen dituzkio markoetako testuetanari. Zenbakitzea marko bakoitzean berriro hasabiarazten da, eta dokumentuko testu-area nagusiko lerro-zenbaketatik kanpo geratzen da.</ahelp>. <link href="text/swriter/02/03210000.xhp" name="linked frames">Estekatutako markoetan</link> zenbakitzea ez da berriro hasabiarazten.
7 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/swriter/01Basque

Committed changes 7 months ago
Specify whether to include empty paragraphs or lines in frames in the line count.
Zehaztu lerro-en zenbaketan markoetako paragrafo edo lerro hutsak sartuko diren ala ez.
7 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/swriter/01Basque

Committed changes 7 months ago
Title pages are pages at the beginning of the document that lists the publication information, such as the title of the publication, the name of the author etc. These pages have a different layout than the pages of the document body, because they may not have page numbering, sometimes a different heading and footer and even different margins settings or background.
Titulu-orrialdeak argitalpenaren informazioa ematen duten eta dokumentuaren hasieran kokatuta dauden orrialdeak dira. Argitalpenaren titulua, egilearen izena eta beste zenbait datu ematen ditu. Orrialde horiek dokumentu-gorputzeko orrialdeek duten diseinua ez den beste diseinu bat dute: zenbaitetan ez dute orrialde-zenbakitzertik, goiburuko eta orri-oin desberdina izan dezakete, edo beste marjina batzuk eta beste atzeko plano bat izan dezakete.
7 months ago
If you want numbered headings, use the <emph>Tools - Chapter Numbering</emph> menu command to assign numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.
Zenbakidun izenburuak nahi badituzu, erabili <emph>Tresnak – Kapitulu-zenbakitzea</emph> menu-komandoa paragrafo-estilo bati numeraziozenbakitzea esleitzeko. Ez erabili 'Formatua' tresna-barrako 'Zenbakitzea' ikonoa.
7 months ago
If you want numbered headings, use the <emph>Tools - Chapter Numbering</emph> menu command to assign numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.
Zenbakidun izenburuak nahi badituzu, erabili <emph>Tresnak – Kapitulu-zenbakitzea</emph> menu-komandoa paragrafo-estilo bati zenbakitzenumerazioa esleitzeko. Ez erabili 'Formatua' tresna-barrako 'Zenbakitzea' ikonoa.
7 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,349 36,719 296,548
Translated 100% 3,349 36,719 296,548
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 17, 2020, 6:51 a.m.
Last author Asier Sarasua Garmendia

Activity in last 30 days

Activity in last year