Translation status

338 Strings 100% Translate
3,368 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 253 6,619 6 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 545 12,955 12 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 9 84 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 75 772 3 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 70% 834 11,444 22 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 16 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 51 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 133 2,738 21 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 15 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 17 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 21 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 3 45 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 5% 357 4,412 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 1,196 9,399 238 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 144 1,911 5 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 192 3,047 1 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 19 687 35 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 64% 566 7,053 64 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 77 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 925 17,322 40 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 403 7,451 32 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 48% 3,859 52,129 365 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 235 4,492 5 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 65% 1,919 25,259 31 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 52 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/swriter.po
Translation file et/helpcontent2/source/text/swriter.po
Committed changes 9 months ago
Number Format
Arvu vorming
10 months ago
The <emph>Classification</emph> toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the <item type="acronym">BAF</item> category policy and <item type="acronym">BAILS</item> levels. %PRODUCTNAME will add custom fields in the document properties (<item type="menuitem">File - Properties</item>, <emph>Custom Properties</emph> tab) to store the classification policy as document metadata.
<emph>Klassifikatsiooni</emph> tööriistariba sisaldab loendikaste, millega saab valida dokumendi turvaklassifikatsiooni vastavalt <item type="acronym">BAF</item>-i kategooriapõhimõtetele ja <item type="acronym">BAILS</item>-i tasemetele. Klassifikatsioonireeglite talletamiseks dokumendi metaandmetena lisab %PRODUCTNAME kohandatud väljad dokumendi omadustesse (vt <item type="menuitem">Fail - Omadused -</item> kaart <emph>Kohandatud omadused</emph>).
10 months ago
To prevent a breach in the security policy, contents with high classification level pasted to documents with lower classification level are not allowed. %PRODUCTNAME will display a warning message wherever it detects that the contents of the clipboard have higher security classification than the target document.
Turvapõhimõtete rikkumise vältimiseks ei lubata kõrgema klassifikatsioonitasemega sisu kopeerimist madalama klassifikatsioonitasemega dokumentidesse. Kui %PRODUCTNAME tuvastab, et lõikepuhvri sisul on kõrgem turvaklassifikatsioon kui sihtdokumendil, kuvatakse vastav hoiatusteade.
10 months ago
Pasting contents in documents with different levels of classification.
Sisu kopeerimine erineva klassifikatsioonitasemega dokumendist
10 months ago
Your system administrator can place the file in a network folder and make all users access the classification settings file.
Süsteemiadministraator saab paigutada faili võrgukettale, nii et kõigil kasutajatel oleks nendele klassifikatsioonisätetele juurdepääs.
10 months ago
Save the file and make the adequate changes to the classificationpath above to access the file.
Salvesta fail ja määra ülalmainitud dialoogis klassifikatsioonifaili uus asukoht.
10 months ago
Use the file with your %PRODUCTNAME locale in the name as example.
Näidisena saab kasutada faili, mille nimes on %PRODUCTNAME'i praegune lokaat.
10 months ago
%PRODUCTNAME allows customization of the levels of classification for your business. To customize the number and the name of the levels, copy the file <item type="literal">example.xml</item> located in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - LibreOffice - Paths - Classification</menuitem> into a local folder and edit the contents.
%PRODUCTNAME võimaldab klassifikatsioonitasemeid kohandada vastavalt ettevõtte vajadustele. Tasemete arvu ja nimetuste muutmiseks vali <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Eelistused</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tööriistad - Sätted</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - LibreOffice - Asukohad</menuitem> ning vaata jaotisest Klassifikatsioon, kus asub fail <item type="literal">example.xml</item>. Kopeeri see fail kohalikku kausta ja muuda selle sisu vajadustele vastavaks.
10 months ago
Customizing classification levels.
Klassifikatsioonitasemete kohandamine
10 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 338 3,368 31,717
Translated 100% 338 3,368 31,717
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 4 97 916

Last activity

Last change Dec. 29, 2019, 8:59 p.m.
Last author Mihkel Tõnnov

Activity in last 30 days

Activity in last year