Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation status

338 Strings 100% Translate
3,368 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 19 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 117 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 16 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 51 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 21 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 17 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 29 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 246 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 35 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 34 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 24 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 18 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 106 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 28 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 47 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/swriter.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/swriter.po
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/swriterCzech

Committed changes 11 months ago
<image id="img_id2405774" src="cmd/sc_pararighttoleft.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id2405774">right to left icon</alt></image>
<image id="img_id2405774" src="cmd/sc_pararighttoleft.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id2405774">right to left iconIkona Zleva doprava</alt></image>
11 months ago
<image id="img_id8354747" src="cmd/sc_paralefttoright.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id8354747">left to right icon</alt></image>
<image id="img_id8354747" src="cmd/sc_paralefttoright.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id8354747">left to right iconIkona Zleva doprava</alt></image>
11 months ago
$[officename] Writer contains numerous desktop publishing and drawing tools to assist you in creating professionally styled documents, such as brochures, newsletters and invitations. You can format your documents with multi-column layouts, <link href="text/swriter/guide/text_frame.xhp" name="frames">frames</link>, <link href="text/swriter/guide/insert_graphic.xhp" name="graphics">graphics</link>, <link href="text/swriter/guide/table_insert.xhp" name="tables">tables</link>, and other objects.
$[officename] Writer obsahuje množství nástrojů pro vydávání dokumentů, které vám pomohou připravit profesionální dokumenty, např. brožury, zpravodaje či pozvánky. Je možné vytvořit dokumenty s vícesloupcovou sazbou, <link href="text/swriter/guide/text_frame.xhp" name="rámci">rámci</link>, <link href="text/swriter/guide/insert_graphic.xhp" name="obrázky">obrázky</link>, <link href="text/swriter/guide/table_insert.xhp" name="tabulkami">tabulkami</link> a dalšími objekty.
11 months ago
The Formatting bar contains several text formatting functions.
Lišta Formátování obsahuje funkce pro formátování textu.
11 months ago
Show or hide <link href="text/shared/01/04050000.xhp#resolvecomments" name="resolve comments">resolved comments</link>.
Zobrazí nebo skryje <link href="text/shared/01/04050000.xhp#resolvecomments" name="Vyřešené komentáře">vyřešené komentáře</link>.
11 months ago
Resolved comments
Vyřešené komentáře
11 months ago
Save the file and make the adequate changes to the classificationpath above to access the file.
Soubor uložte a změňte výše popsanou cestu pro klasifikaci tak, aby k tomuto souboru vedla.
11 months ago
%PRODUCTNAME allows customization of the levels of classification for your business. To customize the number and the name of the levels, copy the file <item type="literal">example.xml</item> located in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - LibreOffice - Paths - Classification</menuitem> into a local folder and edit the contents.
%PRODUCTNAME umožňuje přizpůsobit úrovně klasifikace vašim potřebám. Chcete-li přizpůsobit počet a názvy úrovní, zkopírujte soubor <item type="literal">example.xml</item>, jehož umístění je uvedeno v <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Předvolby</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Nástroje - Možnosti</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - LibreOffice - Cesty - Klasifikace</menuitem>, do místní složky a upravte jeho obsah.
11 months ago
New contributor 11 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 338 3,368 31,717
Translated 100% 338 3,368 31,717
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 1 43 350

Last activity

Last change Dec. 15, 2019, 10:35 a.m.
Last author Stanislav Horáček

Activity in last 30 days

Activity in last year