Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/smath/guide.po
Translation file lt/helpcontent2/source/text/smath/guide.po
Committed changes 7 months ago
You can set individual brackets using "left" and "right", but the distance between the brackets will not be fixed, as they adapt to the argument. Nevertheless, there is a way to display brackets so that the distance between them is fixed. To accomplish this, place a "\" (backslash) before the normal brackets. These brackets now behave like any other symbol and the alignment is the same as with other symbols:
Pavienius skliaustus galima įterpti naudojant komandas „left“ ir „right“, tačiau atstumas tarp jų nebus fiksuotas, o savaime pritaikomas prie reiškinio skliaustuose. Vis dėlto, yra būdas atvaizduoti skliaustus taip, kad atstumas tarp jų būtų fiksuotas – prieš įprastus skliaustus surinkite kairinį brūkšnį „\“. Tokie skliaustai bus laikomi įprastais rašmenimis, jiems bus taikoma tokia pati lygiuotė, kaip ir kitiems rašmenims:
7 months ago
A small gap exists between f(x) and dx, which you can also enter using the Elements pane: select the <emph>Formats</emph> item from the list on the top, then the <emph>Small Gap</emph> icon.
Tarp „f(x)“ ir „dx“ įterptas trumpsiauras tarpas – jį taip pat galima įterpti ir iš ženklų polangio: iš išskleidžiamojo sąrašo polangio viršuje pasirinkite ženklų grupę <emph>Simbolio padėtys</emph>, tuomet spustelėkite piktogramą <emph>TrumpSiauras tarpas</emph>.
7 months ago
Committed changes a year ago
Some formulas start with an = sign. Use "=" to enter that character as direct text.
Kai kurios formulės prasideda ženklu <emph>=</emph>. Kad lygybės ženklas būtų atvaizduojamas teisingai, surinkite jį kaip paprastą tekstą: <emph>"="</emph>.
a year ago
How to enter direct text strings that do not get interpreted?
Kaip įterpti grynojpaprasto teksto eilutes, kurios nebūtų laikomos formulės dalimi?
a year ago
<bookmark_value>text strings; entering in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>direct text; entering in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>inserting;text in $[officename] Math</bookmark_value>
<bookmark_value>teksto eilutės; įterpimas $[officename] Math rengyklėje</bookmark_value><bookmark_value>grynasipaprastas tekstas; įterpimas $[officename] Math rengyklėje</bookmark_value><bookmark_value>įterpimas;tekstas $[officename] Math rengyklėje</bookmark_value>
a year ago
You can also use W^"*" to enter the character as direct text.
Taip pat galima surinkti <emph>W^"*"</emph>, kad žvaigždutė būtų laikoma paprastu tekstu.
a year ago
Change {*} to {} * {} as in the following formula:
Pakeiskite „{*}“ į „{} * {}“<emph>{*}</emph> į <emph>{} * {}</emph> štai taip:
a year ago
Change {*} to {} * {} as in the following formula:
Pakeiskite „{*}“ į „{} * {}“ štai taip:
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 90 1,219 9,656
Translated 100% 90 1,219 9,656
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 1 25 155

Last activity

Last change Sept. 5, 2020, 7:49 a.m.
Last author Modestas Rimkus

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity