Translation status

1,531 Strings 69% Translate
16,913 Words 66%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 194 4,887 11 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 545 12,860 10 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 13 108 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 76 773 3 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 776 9,996 14 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 99 1,761 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 9 111 4 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 65 277 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 70% 101 1,551 1 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 135 2,739 20 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 16 394 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 3 1 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 59 168 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 2 18 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 45% 33 267 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 13 145 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 163 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 1 5 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 4 62 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 377 4,482 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 1,163 9,201 108 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 15 100 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 52 303 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 84 1,051 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 182 2,164 3 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 193 3,079 6 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 83% 40 141 1 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 29 278 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 385 6,965 25 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 49% 795 10,817 17 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 16% 78 195 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 3 59 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 40 743 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 17 110 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 144 1,405 1 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 7 180 4 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 585 8,766 28 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 238 4,823 39 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 136 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 30 199 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 4 51 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 142 1,129 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7,495 78,908 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 21 254 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 43 333 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 129 1,938 4 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 30 197 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 57 652 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 3 130 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 30 381 2 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 1,880 24,518 22 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 76 1,195 4 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 9 81 Translate
auxiliary MPL-2.0 97% 3 9 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/smath/01Finnish

Committed changes a month ago
In describing the following attribute functions, the letter "a" in the icon refers to the placeholder that you would like to assign to the respective attribute. You can substitute this character with any other character that you choose.
Seuraavana olevissa määreiden kuvauksissa kirjain "a" kuvakkeessa viittaa paikkamerkkiin, jota käytetään määrään kanssa. Tämän merkin voi korvata millä tahansa muulla valittavalla kirjoitusmerkillä.
a month ago
The <emph>is defined as</emph> relation with two placeholders is inserted by typing <emph><?>def<?></emph>.
<emph>Määritelty yhtäsuuruus</emph> -relaatio ja kaksi paikkamerkkiäkahdella paikanvaraajalla lisätään kirjoittamalla <emph><?>def<?></emph>.
a month ago
Insert the <emph>picture by</emph> correspondence character with two placeholders by typing <emph><?> transl <?></emph> in the <emph>Commands</emph> window.
Lisätään korrespondenssirelaation <emph>kuva</emph> -merkki (imof) ja kaksi paikkamerkkiäkahdella paikanvaraajalla kirjoittamalla <emph>komentoikkunassa</emph> <emph><?> transl <?></emph>.
a month ago
The <emph><?>transr<?></emph> command inserts the <emph>original by</emph> correspondence character with two placeholders.
Komento <emph><?>transr<?></emph> lisää korrespondenssirelaation <emph>alkuperä</emph> -merkin (origof) ja kaksi paikkamerkkiäkahdella paikanvaraajalla.
a month ago
When entering information manually in the <emph>Commands</emph> window, note that a number of operators require spaces for the correct structure. This is especially true if you are working with values instead of placeholders. For example, for the "is considerably greater" relation, type either <emph>10 gg 1</emph> or <emph>a gg b</emph>.
Kirjoitettaessa <emph>komentoikkunaan</emph> on huomioitava, että useiden operaattorien virheetön rakenne vaatii välilyöntimerkkejä kaavan osien erottimeksi. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun käyttää arvoja eikä paikkamerkkejäpaikanvaraajien sijasta. Esimerkkinä "merkittävästi suurempi" -relaation kirjoittaminen <emph>10 gg 1</emph> tai <emph>a gg b</emph>.
a month ago
The command <emph>liminf</emph> inserts the <emph>limit inferior</emph> with one placeholder.
Komento <emph>liminf</emph> lisää <emph>alaraja-arvon</emph> ja yhdenllä pakikamerkinnvaraajalla.
a month ago
The command <emph>limsup</emph> inserts the <emph>limit superior</emph> with one placeholder.
Komento <emph>limsup</emph> lisää <emph>yläraja-arvon</emph> ja yhdenllä pakikamerkinnvaraajalla.
a month ago
When you type information manually in the Commands window, note that a number of operators require spaces for correct structure. This is especially true when your operators are supplied with values instead of placeholders, for example, lim a_{n}=a.
Kirjoitettaessa komentoikkunaan on huomioitava, että useiden operaattorien virheetön rakenne vaatii välilyöntimerkkejä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, jos käyttää arvoja eikä paikkamerkkejäen sijasta paikanvaraajia kaavassa, esimerkiksi lim a_{n}=a.
a month ago
For size changes you can use <emph>size n</emph>,<emph> +n</emph>,<emph> -n</emph>,<emph> *n</emph> and<emph> /n </emph>, where <emph>n</emph> is a placeholder. This method is useful when the base size of the formula is subject to change. The commands <emph>size +n</emph> and <emph>size -n</emph> change point size, and <emph>size *n</emph> and <emph>size /n</emph> change the size by a percentage. For example, the command <emph>size *1.17</emph> increases the size of a character by exactly 17%.
Koon muuttamiseen voi käytetään käskyjäomentoa <emph>size n</emph>,<emph> +n</emph>,<emph> -n</emph>,<emph> *n</emph> and<emph> /n </emph>, missä <emph>n</emph> tarkoittaa paikkamerkkiä. Tämä on käytännöllistä muutettaessa merkkien peruskokoa kaavasson paikanvaraaja. Tämä on hyödyksi silloin kun kaavan peruskoko saattaa muuttua. Komennot <emph>size +n</emph> ja <emph>size -n</emph> muuttavat pistekokoa; komennot <emph>size *n</emph> ja <emph>size /n</emph> muuttavat kokoa prosenteissa. Esimerkiksi komento <emph>size *1.17</emph> lisää merkin kokoa 17%.
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,531 16,913 178,198
Translated 69% 1,060 11,181 100,374
Needs editing 0% 2 63 434
Failing check 0% 15 227 3,225

Last activity

Last change Oct. 12, 2020, 5:20 p.m.
Last author Tuomas Hietala

Activity in last 30 days

Activity in last year