Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation status

1,531 Strings 100% Translate
16,913 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 19 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 117 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 16 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 51 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 21 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 17 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 246 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 35 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 34 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 24 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 18 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 106 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 28 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 47 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/smath/01.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/smath/01.po
Committed changes 10 months ago
All n here have different sizes. The size 1.333 results from 8/6, the desired size divided by the default index size 6. (Index size 50% with a base size of 12)
Všechna n mají odlišné velikosti. Velikost 1,333 je výsledkem poměru 8/6, což je požadovaná velikost vydělená výchozí velikostí pro index 6. (Velikost indexu 50 % se základní velikostí 12.)
11 months ago
Examples with <input>size +n</input> for a comparison. They look identical:
Pro srovnání příklady s velikostí <input>size +n</input>. Tyto příklady se zobrazí stejně:
11 months ago
This differs in different contexts: <input>x^{size 18 a_n}</input> and <input>x^{size *1.5 a_n}</input>
Příkaz se v různých kontextech liší: <input>x^{size 18 a_n}</input> a <input>x^{size *1.5 a_n}</input>
11 months ago
Exactly identical proportions with <input>size 18 a_n</input> and <input>size *1.5 a_n</input>.
Přesně stejné rozměry při zadání příkazu <input>size 18 a_n</input> a <input>size *1.5 a_n</input>.
11 months ago
To change the size of a formula, use "size +" or -,*,/. Do not use "size n". These can easily be used in any context. This enables you to copy to other areas by using Copy and Paste, and the result remains the same. Furthermore, such expressions survive a change of base size in the menu better than when using "size n". If you use only <input>size *</input> and <input>size /</input> (for example, <input>size *1.24 a</input> or <input>size /0.86 a</input>) the proportions remain intact.
Chcete-li změnit velikost vzorce, použijte "size +" nebo -,*,/. Nepoužívejte "size n". Příkazy s relativní změnou velikosti můžete snadno zkopírovat pomocí Kopírovat a Vložit do jiné části vzorce a výsledek zůstane stejně strukturován. Navíc takový vzorec lépe přežije změnu základní velikosti písma v nabídce. Pokud použijete jen <input>size *</input> a <input>size /</input> (např. <input>size *1.24 a</input> nebo <input>size /0.86 a</input>), proporce se nezmění.
11 months ago
<input>size *2 size -5 a</input> would be double the starting size minus 5
<input>size *2 size -5 a</input> bude dvojnásobkem počáteční velikosti minus 5
11 months ago
A group operation does not have any effect on higher-level operations but rather affects only lower-level groups and expressions, including their brackets and super-/subscripts. For example,
Skupinová operace neovlivňuje operace na vyšší úrovni, ale ovlivňuje skupiny a výrazy na nižší úrovni, včetně jejich závorek a horních či dolních indexů. Například:
11 months ago
Group operations in sequence are treated as if every single operation is enclosed by braces. They are nested, and in every level there can be no more than one operation. Here is an example of a formula with many group operations:
Skupinové operace v sekvenci se zpracují, jako by každá jednotlivá operace byla uzavřena v závorkách. Vloží se do sebe a v každé úrovni může být jen jedna operace. Příklad vzorce s mnoha skupinovými operacemi a jeho uzávorkování:
11 months ago
This differs slightly for competing or mutually influencing attributes. This is often the case with font attributes. For example, which color does the b have in <input>color yellow color red (a + color green b)</input>, or which size does it have in <input>size *4 (a + size /2 b)</input>? Given a base size of 12, does it have the size 48, 6 or even 24 (which could be seen as a combination)? The following are basic resolution rules, which will be followed consistently in the future. In general, the rules apply to all group operations. This only has a visible effect on the font attributes, like "bold", "ital", "phantom", "size", "color" and "font":
U přebíjejících či ovlivňujících se atributů je situace trochu odlišná. Často jde o atributy písma. Např. jakou barvu bude mít b v <input>color yellow color red (a + color green b)</input> nebo jakou velikost bude mít v <input>size *4 (a + size /2 b)</input>? Když je základní velikost 12, bude mít velikost 48, 6 nebo snad 24 (která by vznikla kombinací)? Následují základní pravidla pro zpracování, která se v budoucnu nezmění. Obecně tato pravidla platí pro všechny skupinové operace. Viditelné účinky mají jen pro atributy písma, jako jsou "bold", "ital", "phantom", "size", "color" a "font":
11 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,531 16,913 178,198
Translated 100% 1,531 16,913 178,198
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 29 933 9,290

Last activity

Last change Dec. 27, 2019, 9:47 a.m.
Last author Stanislav Horáček

Activity in last 30 days

Activity in last year