<bookmark_value>slide designs</bookmark_value><bookmark_value>page designs</bookmark_value><bookmark_value>master slides; designing</bookmark_value><bookmark_value>master pages; designing</bookmark_value><bookmark_value>backgrounds; slides</bookmark_value><bookmark_value>backgrounds; pages</bookmark_value><bookmark_value>slides; backgrounds</bookmark_value><bookmark_value>pages; backgrounds</bookmark_value><bookmark_value>master pages</bookmark_value><bookmark_value>master slides</bookmark_value>
<bookmark_value>dia-ontwerpen</bookmark_value><bookmark_value>pagina-ontwerpen</bookmark_value><bookmark_value>diamodellen; ontwerpen</bookmark_value><bookmark_value>hoofdpagina's; ontwerpen</bookmark_value><bookmark_value>achtergronden; dia's</bookmark_value><bookmark_value>achtergronden; pagina's</bookmark_value><bookmark_value>dia's; achtergronden</bookmark_value><bookmark_value>pagina's; achtergronden</bookmark_value><bookmark_value>hoofdpagina's</bookmark_value><bookmark_value>diamodellen</bookmark_value>
6 days ago
Choose <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><menuitem>Slide - New Slide</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Page - New Page</menuitem></defaultinline></switchinline>, and then press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+V.
Kies <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><menuitem>Dia - Nieuwe dia</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Pagina - Nieuwe Pagina</menuitem></defaultinline></switchinline> en druk op <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+V.
6 days ago
Select all of the text that lies below the visible slide area and press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+X.
Selecteer alle tekst die onder het zichtbare diagebied ligt en druk op <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+X.
6 days ago
<switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">Choose <menuitem>Slide - Properties</menuitem> to change the slide background, or choose other formatting commands. Objects that you add here will be visible on all slides that are based on this master slide.</caseinline><defaultinline>Choose <menuitem>Page - Properties</menuitem> to change the page background, or choose other formatting commands. Objects that you add here will be visible on all pages that are based on this master page.</defaultinline></switchinline>.
<switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">Kies <menuitem>Dia - Eigenschappen</menuitem>om de dia-achtergrond te wijzigen, of kies andere opmaakopdrachten. Objecten die u hier toevoegt, zijn zichtbaar op alle dia's die op dit diamodel zijn gebaseerd.</caseinline><defaultinline>Kies <menuitem>Pagina - Eigenschappen</menuitem> om de dia-achtergrond te wijzigen, of kies andere opmaakopdrachten. Objecten die u hier toevoegt, zijn zichtbaar op alle dia's die op dit diamodel zijn gebaseerd.</defaultinline></switchinline>.
6 days ago
To save a new master <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline> as a template
Om een nieuw <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">Diamodel</caseinline><defaultinline></defaultinline></switchinline> als een sjabloon op te slaan
6 days ago
New contributor 6 days ago
To use a color, gradient, or hatching pattern for the <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline> background
Om een kleur, kleurovergang of arcering als achtergrond te gebruiken van de <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">dia</caseinline><defaultinline>pagina</defaultinline></switchinline>pagina.
10 days ago
To use a color, gradient, or hatching pattern for the <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline> background
Om een kleur, kleurovergang of arcering als achtergrond te gebruiken vooran de <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">dia</casedefaultinline><default/switchinline>pagina.
10 days ago
To apply the master slide to all of the slides in your presentation, select the <emph>Exchange background page</emph> check box, and then click <widget>OK</widget>.
Om het dia-ontwerp op alle dia’s in de presentatie toe te passen, schakelt u het selectievakje <emph>Achtergrondpagina wisselen</emph> in en klikt u op <<widget>OK</widget>.
12 days ago
To use a color, gradient, or hatching pattern for the <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline> background
Om een kleur, kleurovergang of arcering als achtergrond te gebruiken voor de <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">dia</caseinline><defaultinline>pagina</caseinline><defaultinline>.
12 days ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 711 10,591 84,783
Translated 99% 709 10,507 84,091
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 5 44 592

Last activity

Last change Jan. 9, 2021, 4:39 p.m.
Last author Henk van der Burg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity