Translation status

711 Strings 100% Translate
10,591 Words 100%

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/simpress/guide.po
Translation file lt/helpcontent2/source/text/simpress/guide.po
Committed changes 8 months ago
<bookmark_value>vectorizing bitmaps</bookmark_value><bookmark_value>converting; bitmaps to polygons</bookmark_value><bookmark_value>bitmaps; converting to vector graphics</bookmark_value><bookmark_value>vector graphics; converting bitmaps</bookmark_value>
<bookmark_value>vektorinės grafikos paveikslas</bookmark_value><bookmark_value>konvertavimas; taškinės grafika į daugiakampius</bookmark_value><bookmark_value>taškinė grafika; konvertavimas į vektorinę grafiką</bookmark_value><bookmark_value>vektorinė grafika; taškinės grafikos konvertavimas</bookmark_value>
8 months ago
To set the default printing options for $[officename] Impress, choose <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>%PRODUCTNAME - Preferences</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Tools - Options</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> - %PRODUCTNAME Impress - Print</menuitem>.
Jei norite nustatytai numatytąsias „$[officename]“ pateikčių rengyklės spausdinimo parinktis, pasirinkite <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><menuitem>„%PRODUCTNAME“ → parinktys</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Priemonės → Parinktys</menuitem></defaultinline></switchinline><menuitem> → „%PRODUCTNAME“ pateikčių dokumentas → Spausdinimas</menuitem>.
8 months ago
The Status bar displays "Shape selected". The Custom Shapes can be viewed in a 2D mode or in a 3D mode. At any time, you can switch the view between the two modes. You use the Basic Shapes, Symbol Shapes, and the following icons on the Drawing toolbar to create Custom Shapes. The Custom Shapes can be changed using the 3D Settings toolbar. They do not form a 3D scene, they cannot be illuminated by more than one light source, they show no reflections, and there are some more limitations. You can convert them to a 3D scene, but then they are no longer Custom Shapes. Custom Shapes in 2D or 3D mode can be exported to and imported from Microsoft Office formats.
Būsenos juostoje rodoma „Pažymėta figūra“. Sukurtos figūros gali būti peržiūrimos ir dvimatėje ir trimatėje būsenoje. Kiekvieną kartą galite perjungti būsenų peržiūrą. Jei norite sukurti figūrą, galite naudoti „Įprastas figūras“ arba „Simbolių figūras“ ir mygtukus, esančius Braižymo mygtukų juostoje. Sukurtas figūras galite keisti naudodami trimačių nuostatų juostą. Tačiau negalite formuoti trimačių vaizdų, apšviesti daugiau nei vienu šviesos šaltiniu, sukurti atspindžių. Taip pat yra ir daugiau apribojimų. Galite konvertuoti į trimatį vaizdą, bet tuomet jieos pakeičia būseną ir nebegali būti „Įprastomis figūromis“. Dvimatės ir trimatės įprastos figūros gali būti eksportuojamos ir importuojamos į „Microsoft Office“ formatus.
8 months ago
The Status bar displays "Shape selected". The Custom Shapes can be viewed in a 2D mode or in a 3D mode. At any time, you can switch the view between the two modes. You use the Basic Shapes, Symbol Shapes, and the following icons on the Drawing toolbar to create Custom Shapes. The Custom Shapes can be changed using the 3D Settings toolbar. They do not form a 3D scene, they cannot be illuminated by more than one light source, they show no reflections, and there are some more limitations. You can convert them to a 3D scene, but then they are no longer Custom Shapes. Custom Shapes in 2D or 3D mode can be exported to and imported from Microsoft Office formats.
Būsenos juostoje rodoma „Pažymėta: figūra“. Sukurtos figūros gali būti peržiūrimos ir dvimatėje ir trimatėje būsenoje. Kiekvieną kartą galite perjungti būsenų peržiūrą. Jei norite sukurti figūrą, galite naudoti „Įprastas figūras“ arba „Simbolių figūras“ ir mygtukus, esančius Braižymo mygtukų juostoje. Sukurtas figūras galite keisti naudodami trimačių nuostatų juostą. Tačiau negalite formuoti trimačių vaizdų, apšviesti daugiau nei vienu šviesos šaltiniu, sukurti atspindžių. Taip pat yra ir daugiau apribojimų. Galite konvertuoti į trimatį vaizdą, bet tuomet jie pakeičia būseną ir nebegali būti „Įprastomis figūromis“. Dvimatės ir trimatės įprastos figūros gali būti eksportuojamos ir importuojamos į „Microsoft Office“ formatus.
8 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">If currently no cell is selected, a new column will be inserted at the right border of the table. If currently cells are selected, as many new columns as the selection has will be inserted right of the selection.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Jei nepažymėta langelių, tai naujas stulpelis įterpiamas lentelės dešinėje. Jei langeliai pažymėti, tai įterpiama tieks stulpelių dešiniau, kiek yra pažymėtų stulpelių.</ahelp>
8 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">If currently no cell is selected, all columns will be selected. If currently cells are selected, all columns containing the selected cells will be selected.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Jei nėra pažymėta langelių, tai veiksmai atliekami su visais stulpeliais. Jei pažymėti keli langeliai, tai veiksmai atliekami su stulpeliais, kuriuose yra tie langeliai.</ahelp>
8 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">If currently no cell is selected, all rows will be selected. If currently cells are selected, all rows containing the selected cells will be selected.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Jei nėra pažymėtų langelių, tai veiksmai atliekami su visomis eilutėmis. Jei yra pažymėtų langelių, tai veiksmai atliekami tik su pažymėtų langelių eilutėmis.</ahelp>
8 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">The selected cell is split into several cells. You see the Split Cells dialog box.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Pasirinktas langelis suskaidytas į kelis langelius. Atveriamas Langelių skaidymo dialogo langas.</ahelp>
8 months ago
Insert a new table as an OLE object or insert an existing file as an OLE object - you can specify the link to a file to be a live link to the latest data saved in a spreadsheet file.
Jei norite įterpti lentelę arba kitą sukurtą failą kaip OLE objektą, tai galite nurodyti vėliausiai įrašyto skaičiuoklės failo nuorodą.
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 711 10,591 84,783
Translated 100% 711 10,591 84,783
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 26, 2020, 10:49 p.m.
Last author eglejasu

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity