Translation status

711 Strings 100% Translate
10,591 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 8 12
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 25 11
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/simpress/guide.po
Translation file da/helpcontent2/source/text/simpress/guide.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/simpress/guideDanish

Committed changes 6 months ago
Select <widget>Gradient</widget>, and then click a gradient style in the list.
Vælg <widget>Farveovergang</widget> og klik så på en typografi til overgang på listen.
6 months ago
<bookmark_value>objects; moving along paths</bookmark_value><bookmark_value>connecting; paths and objects</bookmark_value><bookmark_value>paths; moving objects along</bookmark_value><bookmark_value>motion paths</bookmark_value><bookmark_value>deleting;animation effects</bookmark_value><bookmark_value>effects;applying to/removing from objects</bookmark_value><bookmark_value>animation effects</bookmark_value><bookmark_value>animations;editing</bookmark_value><bookmark_value>custom animation</bookmark_value>
objektet ThisComponent<bookmark_value>objekter; flytte langs mead stier</bookmark_value><bookmark_value>forbinde; stier og objekter</bookmark_value><bookmark_value>stier; flytte objekter langs mead</bookmark_value><bookmark_value>bevægelsesstier</bookmark_value><bookmark_value>fjerne; animationseffekter</bookmark_value><bookmark_value>slette;animationseffekter</bookmark_value><bookmark_value>effekter;anvende til/fjerne fra objekter</bookmark_value><bookmark_value>animationseffekter</bookmark_value><bookmark_value>animationer;redigere</bookmark_value><bookmark_value>brugerdefineret animation</bookmark_value>
6 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/simpress/guideDanish

Committed changes 7 months ago
Under <emph>Templates</emph>, select a template with the <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">master slide</caseinline><defaultinline>master page</defaultinline></switchinline> that you want to apply. To preview the template, click <widget>Preview</widget>.
Under <emph>Skabeloner</emph> vælger du en skabelon med <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">det masterdias</caseinline><defaultinline>den masterside</defaultinline></switchinline>, du vil anvende. For at få forhåndsvist skabelonen klikker du på <widget>Forhåndsvisning</widget>.
7 months ago
<switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">Choose <menuitem>Slide - Properties</menuitem> to change the slide background, or choose other formatting commands. Objects that you add here will be visible on all slides that are based on this master slide.</caseinline><defaultinline>Choose <menuitem>Page - Properties</menuitem> to change the page background, or choose other formatting commands. Objects that you add here will be visible on all pages that are based on this master page.</defaultinline></switchinline>.
<switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">vælger du <menuitem>Dias - Egenskaber</menuitem> for at skifte til diasbaggrunden eller vælger andre kommandoer til formatering. Objekter, du tilføjer her, vil kunne ses på alle dias, som er baseret på dette masterdias.</caseinline><defaultinline>vælger du <menuitem>Side - Egenskaber</menuitem> for at ændre sidebaggrunden eller vælger andre kommandoer til formatering. Objekter, du tilføjer her, vil kunne ses på alle sider, som er baseret på denne masterside.</defaultinline></switchinline>
7 months ago
If you want to use a custom image for the <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline> background, close the <emph>Page Setup </emph>dialog, and then choose <menuitem>Format - Area</menuitem>. Click the <emph>Bitmaps </emph>tab, and then click <emph>Import</emph>. Locate the image you want to import and click <widget>Open</widget>. When you return to the <emph>Background</emph> tab, the image you imported will be in the <emph>Bitmap</emph> list.
Hvis du vil bruge et tilpasset billede som <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">dias</caseinline><defaultinline>side</defaultinline></switchinline>baggrung vælger du dialogfeltet <emph>Sideopsætning</switchinlineemph> og vælger derefter <menuitem>Formater - Flade</menuitem>. Klik på fanebladet <emph>Bitmaps</emph>, og så på <emph>Importer</emph>. find det billede du vil importere og klik på <widget>Åbn</widget>. Når du vender tilbage til fanebladet <emph>Baggrund</emph>, findes billedet, du importerede, på listen <emph>Bitmap</emph>.
7 months ago
New contributor 7 months ago
Committed changes 8 months ago
If you want, you can use the <emph>Zoom</emph> toolbar<image id="img_id3151172" src="cmd/sc_zoom.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3151172">Icon Zoom</alt></image> to change the view magnification for the slides.
Hvis du vil, kan du bruge værkstøjlinjen <emph>Zoom</emph> <image id="img_id3151172" src="cmd/sc_zoom.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3151172">ikonet Zoom</alt> </image> for at ændre forstørrelsen af diassene.
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 711 10,591 84,783
Translated 100% 711 10,591 84,783
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 14, 2020, 7:37 p.m.
Last author SteenRønnow

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity