Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/simpress/guide.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/simpress/guide.po
To temporarily remove a slide from your presentation, go to <emph>Slide Sorter</emph>, right-click the slide, and then choose <emph>Show/Hide Slide</emph>. The number of the hidden slide is crossed out. To show the slide, right-click the slide, and then choose <emph>Show/Hide Slide</emph>.
Chcete-li snímek z prezentace dočasně odebrat, přejděte do <emph>Pořadače snímků</emph>, pravým tlačítkem myši klepněte na snímek a zvolte <emph>Zobrazit/Sskrýt snímek</emph>. Číslo skrytého snímku je přeškrtnuto. Snímek zobrazíte tím, že na něj klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte <emph>Zobrazit/Sskrýt snímek</emph>.
3 months ago
Committed changes a year ago
To apply the page design to the current page only, clear the <emph>Exchange background page</emph> check box, and then click <widget>OK</widget>.
Chcete-li použít předlohu stránky pouze na aktuální stránku, zrušte zaškrtnutí pole <emph>Vyměnit stránku pozadí</emph> a klepněte na <widget>OK</widget>.
a year ago
To apply the master page to all of the pages in your presentation, select the <emph>Exchange background page</emph> check box, and then click <widget>OK</widget>.
Chcete-li použít předlohu stránky na všechny stránky dokumentu, zaškrtněte pole <emph>Vyměnit stránku pozadí</emph> a klepněte na <widget>OK</widget>.
a year ago
To apply the slide design to the current slide only, clear the <emph>Exchange background page</emph> check box, and then click <widget>OK</widget>.
Chcete-li použít předlohu snímku pouze na aktuální snímek, zrušte zaškrtnutí pole <emph>Vyměnit stránku pozadí</emph> a klepněte na <widget>OK</widget>.
a year ago
To apply the master slide to all of the slides in your presentation, select the <emph>Exchange background page</emph> check box, and then click <widget>OK</widget>.
Chcete-li použít předlohu snímku na všechny snímky v prezentaci, zaškrtněte pole <emph>Vyměnit stránku pozadí</emph> a klepněte na <emph>OK</emphwidget>OK</widget>.
a year ago
To apply the master slide to all of the slides in your presentation, select the <emph>Exchange background page</emph> check box, and then click <widget>OK</widget>.
Chcete-li použít předlohu snímku na všechny snímky v prezentaci, zaškrtněte pole <emph>Vyměnit stránku pozadí</emph> a klepněte na <emph>OK</emph>.
a year ago
Click <widget>OK</widget>.
Klepněte na <widget>OK</widget>.
a year ago
Under <emph>Templates</emph>, select a template with the <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">master slide</caseinline><defaultinline>master page</defaultinline></switchinline> that you want to apply. To preview the template, click <widget>Preview</widget>.
V části <emph>Šablony</emph> vyberte šablonu s požadovanou <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">předlohou snímku</caseinline><defaultinline>předlohou stránky</defaultinline></switchinline>. Náhled šablony zobrazíte klepnutím na <widget>Náhled</widget>.
a year ago
Under <emph>Categories</emph>, select the category of templates.
V části <emph>Kategorie</emph> vyberte kategorii šablon.
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 711 10,591 84,783
Translated 100% 711 10,591 84,783
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 8 68 1,935

Last activity

Last change Dec. 27, 2020, 7:57 p.m.
Last author Stanislav Horáček

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity