Translation status

239 Strings 100% Translate
1,253 Words 100%

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/simpress/04.po
Translation file lt/helpcontent2/source/text/simpress/04.po
Committed changes 8 months ago
If there are no text objects on the slide, or if you reached the last text object, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide.
Jei skaidrėje nėra tekstinio objekto arba, jei prieinamas paskutinis tekstinis objektas, po esamos skaidrės įterpiama nauja skaidrė. Naujos skaidrė struktūra tokia pati, kaip ir ankstesnės.
8 months ago
Hold down Shift while dragging to resize an object to maintain the proportions of the object.
Tempdami laikykite nuspaudę Lyg2 ir pakeisite objekto dydį, išlaikydami objekto proporcijas.
8 months ago
Select adjacent items or a text passage. Click at the start of a selection, move to the end of the selection, and then hold down Shift while you click.
Pažymimas gretimas objektas ar tekstą. Spustelėkite pasirinkimo pradžioje, tempkite iki pasirinkimo pabaigos, tuomet nuspauskite Lyg2, kol spustelėjate pelės klavišą.
8 months ago
Hold down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> to draw or resize objects by dragging from the center of the object outward.
Jei norite nubraižyti arba objekto dydį, pakeisti dydį tempdami nuo centro, tai laikykite nuspaudę <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Lyg3</defaultinline></switchinline>.
8 months ago
Constrains the movement of the selected object horizontally or vertically.
Verčia judėtiNeleidžia pasirinktusam objektusi judėti horizontaliai arba vertikaliai.
8 months ago
Delete text to end of sentence
Pašalina tekstą iki sakinio lpabaigos
8 months ago
In a list: delete an empty paragraph in front of the current paragraph
Sąraše: pašalina tuščiaą pastraipą prieš esamą pastraipą
8 months ago
Go to start of text block in slide
Pereina į skaidrės teksto lauko pradžiaą.
8 months ago
Selecting to the right word by word
Pažymi dešiniau kiekvieną žodįėn žodį po žodžio
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 239 1,253 12,874
Translated 100% 239 1,253 12,874
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 24, 2020, 10:31 p.m.
Last author eglejasu

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity