Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/simpress/01.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/simpress/01.po
<ahelp hid="modules/simpress/ui/headerfootertab/slide_number">Adds the slide number or the page number.</ahelp>
<ahelp hid="modules/simpress/ui/headerfootertab/slide_number">Přidá číslo snímku nebo stranánky.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/simpress/ui/headerfootertab/language_list">Select the language for the date and time format.</ahelp>
<ahelp hid="modules/simpress/ui/headerfootertab/language_list">Vyberte jazyk pro formát data a času..</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/simpress/ui/headerfootertab/footer_text">Adds the text that you enter to the bottom of the slide.</ahelp>
<ahelp hid="modules/simpress/ui/headerfootertab/footer_text">Přidá text, který jste napszadali, do spoddolní části snímku.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/simpress/ui/headerfootertab/header_text">Adds the text that you enter to the top of the slide.</ahelp>
<ahelp hid="modules/simpress/ui/headerfootertab/header_text">Přidá text, který jste napsali, do horní části snímku.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/simpress/ui/headerfootertab/header_cb">Adds the text that you enter in the <emph>Header text</emph> box to the top of the slide.</ahelp>
<ahelp hid="modules/simpress/ui/headerfootertab/header_cb">Přidá text, který jste napszadali do pole <emph>Text záhlaví</emph>, do horní části snímku.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/simpress/ui/headerfootertab/footer_cb">Adds the text that you enter in the <emph>Footer text</emph> box to the bottom of the slide.</ahelp>
<ahelp hid="modules/simpress/ui/headerfootertab/footer_cb">Přidá text, který jste zadali do pole <emph>Text zápatí</emph>, do spoddolní části snímku.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/simpress/ui/definecustomslideshow/customname" visibility="visible">Displays the name of the custom slide show. If you want, you can enter a new name.</ahelp>
<ahelp hid="modules/simpress/ui/definecustomslideshow/customname" visibility="visible">Zobrazí jménonázev vlastní prezentace. Pokud chcete, můžete zadat nové jménoý název.</ahelp>
2 weeks ago
<variable id="indipraesent"><ahelp hid=".uno:CustomShowDialog">Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.</ahelp></variable>
<variable id="indipraesent"><ahelp hid=".uno:CustomShowDialog" >Určí snímky vlastní prezentace z aktuální prezentace. PotéSnímky můžete snímky vybírat tak, aby jste dosáhlovili potřebného zájmu při prezentacisluchače požadovaným způsobem. Můžete vytvořit toliklibovolný počet vlastních prezentací kolik chcete.</ahelp></variable>
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/simpress/ui/customslideshows/usecustomshows">Runs the custom slide show you selected when you click <emph>Start</emph>. Otherwise, the entire presentation is shown.</ahelp>
<ahelp hid="modules/simpress/ui/customslideshows/usecustomshows">Spustí vlastní prezentaci po klepnutí na <emph>začátek</emph>Po klepnutí na <emph>Spustit</emph> spustí vlastní prezentaci. Jinak se spustí celá prezentace.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/simpress/ui/customslideshows/copy">Creates a copy of the selected custom slide show. You can modify the name of the show by clicking <emph>Edit</emph>.</ahelp>
<ahelp hid="modules/simpress/ui/customslideshows/copy">Vytvoří kopii vybrané vlastní prezentace. Její jménonázev můžete změnit klepnutím na <emph>Upravit</emph>.</ahelp>
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,010 9,200 85,510
Translated 100% 1,010 9,200 85,510
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 2 94 630

Last activity

Last change Jan. 4, 2021, 9:13 p.m.
Last author Stanislav Horáček

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity