Translation status

2,854 Strings 38% Translate
40,888 Words 36%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 27 460 8 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 32% 1,452 24,419 9 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 69% 49 496 4 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 14 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 16 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 22 487 1 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 20 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 217 1,856 7 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 32% 255 3,379 1 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 169 2,293 117 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 46 255 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 63 706 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 27 251 1 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 47 902 2 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 55% 852 11,861 8 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 33 763 26 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 19 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 21 219 17 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 27 554 40 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 25% 5,599 61,170 2 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 4 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 27 187 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 18 179 2 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 1,332 17,394 59 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 49 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
Committed changes yesterday
%PRODUCTNAME can encrypt documents confidentially using OpenPGP. The document is encrypted using a symmetric encryption algorithm, which requires a symmetric key. Each symmetric key is used only once and is also called a session key. The document and its session key are sent to the recipient. The session key must be sent to the recipients so they know how to decrypt the document, but to protect it during transmission it is encrypted with the recipient's public key. Only the private key belonging to the recipient can decrypt the session key.
%PRODUCTNAME може шифрувати документи для збереження конфіденційності, використовуючи OpenPGP. Документ шифрується з використанням симетричного алгоритму шифрування, що вимагає наявності симетричного ключа. Кожен симетричний ключ використовують лише один раз; його також називають ключем сесії. Документ та його ключ сесії надсилають отримувачу. Ключ сесії потрібно надіслати отримувачам, щоб вони знали, чим розшифрувати документ, але для захисту його під час пересилання документ шифрують публічним ключем отримувача. Лише особистий ключ, що належить отримувачу, може розшифрувати ключ сесії.
yesterday
Choose menu <menuitem>File - Save as</menuitem>, select <widget>Encrypt with GPG key</widget>, Click <widget>Save</widget>.
Зайдіть в меню <menuitem>Файл - Зберегти як</menuitem>, відмітьте <widget>Зашифрувати ключем GPG</widget>, натисніть <widget>Зберегти</widget>.
yesterday
<ahelp hid=".">%PRODUCTNAME can encrypt documents using OpenPGP public key cryptography. The document is encrypted using a symmetric encryption algorithm.</ahelp>
<ahelp hid=".">%PRODUCTNAME може шифрувати документи з використанням публічних ключів криптографії OpenPGP. Документ шифрується симетричним алгоритмом шифрування.</ahelp>
yesterday
<bookmark_value>OpenPGP;document encryption</bookmark_value> <bookmark_value>file encryption;OpenPGP</bookmark_value> <bookmark_value>public key;file encryption</bookmark_value> <bookmark_value>private key;file encryption</bookmark_value> <bookmark_value>file encryption;symmetric keys</bookmark_value>
<bookmark_value>OpenPGP;шифрування документів</bookmark_value> <bookmark_value>шифрування файлів;OpenPGP</bookmark_value> <bookmark_value>публічний ключ;шифрування</bookmark_value> <bookmark_value>особистий ключ;приватний ключ</bookmark_value> <bookmark_value>шифрування файлів;симетричні ключі</bookmark_value>
yesterday
OpenPGP
OpenPGP
yesterday
<link href="text/shared/01/06050000.xhp" name="Format - Bullets/Numbering">Format - Bullets and Numbering</link>
<link href="text/shared/01/06050000.xhp" name="Формат - Маркери/Нумерація">Формат - Маркери та нумерація</link>
yesterday
Committed changes 5 months ago
%PRODUCTNAME internally supports the following scripting languages:
%PRODUCTNAME внутрішньо підтримує наступнімає вбудовану підтримку таких мови сценаріїв:
5 months ago
The following actions are <emph>not</emph> recorded:
Наступні дії <emph>нНе</emph> записуються такі дії:
5 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,854 40,888 340,995
Translated 38% 1,099 14,858 130,027
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 31 129 652

Last activity

Last change Sept. 29, 2020, 3:01 p.m.
Last author Євген Кондратюк

Activity in last 30 days

Activity in last year