Translation status

2,854 Strings 100% Translate
40,888 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 15 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 107 75 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 82 1,525 76 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 26 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/shared/guide.po
Translation file eu/helpcontent2/source/text/shared/guide.po
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/guideBasque

Committed changes 7 months ago
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">If you press the Enter key in an empty numbered paragraph, the numbering stops. </caseinline></switchinline>
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">Zenbakitzea duen paragrafo huts batean 'Sartu' tekla sakatzen baduzu, zenbakitzea gelditu egingo da. </caseinline></switchinline>
7 months ago
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">Place the cursor at the beginning of a numbered paragraph and press the Backspace key. </caseinline></switchinline>
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">Jarri kurtsorea zenbakitzea duen paragrafoaren hasieran eta sakatu 'Backspace' tekla (atzerako tekla). </caseinline></switchinline>
7 months ago
Some toolbars open automatically depending on the context. For example, when you click inside a table in a text document, the Table toolbar opens. When you click inside a numbered paragraph, the Bullets and Numbering toolbar opens.
Tresna-barra batzuk automatikoki irekitzen dira testuinguruaren arabera. Adibidez, testu-dokumentu bateko taulan klik egiten baduzu, 'Taula' tresna-barra irekiko da. Zenbakitzedunutako paragrafo batean klik egiten baduzu, 'Buletak eta zenbakitzea' tresna-barra irekiko da.
7 months ago
The current document is exported to a drawing document edited in %PRODUCTNAME Draw. The redacted text or contents is removed from the drawing document and replaced by the redaction block of pixels, preventing any attempt to restore or copy the original contents. The redacted drawing document is often exported to PDF for publication or sharing.
Uneko dokumentua %PRODUCTNAME Draw aplikazioan editatutako marrazki-dokumentu batera esportatuko da. Estalitako testua edo edukiak marrazki-dokumentutik kenduko dira eta estaldurakohaien ordez pixel-blokeekin ordeztuko dak sortu dira, jatorrizko edukiak leheneratu edo kopiatzeko edozeinen kopia bat birsortzeko saialdiak eragozteko. Estalitako marrazki-dokumentua sarritan PDF formatmodura esportatzen da hura argitaratuzeko edo partekatu nahi deneanzeko.
7 months ago
<variable id="redaction"><ahelp hid=".">Redacting documents blocks out words or portions of a document for authorized use or viewing.</ahelp></variable> Redaction protects sensitive information and helps enterprises and organizations to comply with regulations on confidentiality or privacy.
<variable id="redaction"><ahelp hid=".">Dokumentuetako zatiak estaltzeak esan nahi du zati edo hitz horiek bloketatuta geratuko direla bai ikusiak bai erabiliak izan daitezen.</ahelp></variable> Estaltzeak informazio sentikorra babesten du eta enpresei eta erakundeei konfidentzialtasun edo pribatutasun alorreko erregulazioak betetzen laguntzen duie.
7 months ago
<variable id="redaction"><ahelp hid=".">Redacting documents blocks out words or portions of a document for authorized use or viewing.</ahelp></variable> Redaction protects sensitive information and helps enterprises and organizations to comply with regulations on confidentiality or privacy.
<variable id="redaction"><ahelp hid=".">Dokumentuetako zatiak edo histaltzeak estaltzean, haiek ikusteko edo erabiltzan nahi du zati edo hitz horieko baimena dutenek soilikloketatuta geratuko direla bai ikusiak bai erabili ahalak izango daituzteezen.</ahelp></variable> Testua estaltzen da isilpeko informazioa babesteko. Horrela,Estaltzeak informazio sentikorra babesten du eta enpreseki eta erakundeek isilpekoi konfidentzialtasun- edo pribatutasun-arauak bete ditzakete alorreko erregulazioak betetzen laguntzen du.
7 months ago
Select menu <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><menuitem>Form - Design mode</menuitem> or choose </caseinline></switchinline> <menuitem>View - Toolbars</menuitem> and enable the Form Controls toolbar, click on the Design Mode icon and click on the button. The button handles shows.
Hautatu <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><menuitem>Inprimakia - Diseinu modua</menuitem> menua edo aukeratu </caseinline></switchinline> <menuitem>Ikusi - Tresna-barrak</menuitem> eta gaitu 'Inprimaki-kontrolak' tresna-barra, egin klik 'Diseinu modua' ikonoan eta egin klik botoian. Botoiaren heldulekuak erakutsiagertuko dira.
7 months ago
The context menu can be called for each entry in the <emph>Filter navigator</emph>. You can edit the filter conditions in this area directly as text. If you wish to check if a field has content or no content, you can select the filter conditions "empty" (SQL:"Is Null") or "not empty" (SQL: "Is not Null"). It is also possible to delete the entry by using the context menu.
Laster-menua <emph>iIragazki-nabigatzaileko</emph> sarrera bakoitzeedozein sarreratatik deitu daiteke. Area horretako iragazki-baldintzak zuzenean testu modura editatu daitezke. Eremu batek edukia duen ala ez egiaztatu nahi bada, "hutsik" iragazki-baldintza (SQL:"'Is Null"') edo "ez hutsik ez" (SQL: "'Is not Null"') iragazki-baldintzak hautatu daitezke. Posible da sarrera ezabatzea laster-menua erabilita sarrera ezabatzea.
7 months ago
<ahelp hid=".">The filter conditions that have been set appear in the <emph>Filter navigator</emph>. As soon as a filter is set, you see a blank filter entry at the bottom of the <emph>Filter navigator</emph> . You can select this entry by clicking the word "Or". Once you have selected the blank filter entry, you can enter additional filter conditions in the form. These conditions are linked by Boolean OR to the previously defined conditions.</ahelp>
<ahelp hid=".">Ezarritako iragazki-baldintzak <ahelp hid="."emph>Iragazki-nabigatzailean</emph> ageri dira. Iragazki bat ezarri ondoren, iragazki huts bat ikusiko da </emph>Iragazki-nabigatzailearen</emph> beheko aldean. Sarrera hori hautatzeko, egin klik 'Edo' hitzean. Iragazki hutsaren sarrera hautatu ondoren, iragazki-baldintza gehiago sartu daitezke inprimakian. Baldintza horiek OR boolear bidez daude estekatuta aurretik definitutako baldintzekin.</ahelp>
7 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,854 40,888 340,995
Translated 100% 2,854 40,888 340,995
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 3% 87 379 2,968

Last activity

Last change April 19, 2020, 3:47 p.m.
Last author Asier Sarasua Garmendia

Activity in last 30 days

Activity in last year