Translation status

2,854 Strings 100% Translate
40,888 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 8 11
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 25 1
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/shared/guide.po
Translation file da/helpcontent2/source/text/shared/guide.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/guideDanish

Committed changes 4 months ago
<bookmark_value>protected spaces;inserting</bookmark_value><bookmark_value>non-breaking spaces;inserting</bookmark_value><bookmark_value>spaces; inserting protected spaces</bookmark_value><bookmark_value>soft hyphens;inserting</bookmark_value><bookmark_value>hyphens;inserting custom</bookmark_value><bookmark_value>conditional separators</bookmark_value><bookmark_value>separators; conditional</bookmark_value><bookmark_value>dashes</bookmark_value><bookmark_value>non-breaking hyphens</bookmark_value><bookmark_value>replacing;dashes</bookmark_value><bookmark_value>protected hyphens</bookmark_value><bookmark_value>exchanging, see also replacing</bookmark_value>
<bookmark_value>beskyttede mellemrum;indsætte</bookmark_value>hårde mellemrum; indsætte<bookmark_value></bookmark_value><bookmark_value>mellemrum; indsæt beskyttede mellemrum</bookmark_value><bookmark_value>bløde bindestreger;indsætte</bookmark_value> <bookmark_value>bindestreger;indsætte brugerdefinerede</bookmark_value><bookmark_value>betingede separatorer</bookmark_value><bookmark_value>separatorer; betingetde</bookmark_value><bookmark_value>tankestreger</bookmark_value><bookmark_value>hårde mellemrumbløde bindestreger</bookmark_value><bookmark_value>streger; erstaterstatte;bindestreger</bookmark_value><bookmark_value>beskyttede bindestreger</bookmark_value><bookmark_value>udskifte, se også erstatte</bookmark_value>
4 months ago
<bookmark_value>charts;copying with link to source cell range</bookmark_value><bookmark_value>inserting; cell ranges from spreadsheets</bookmark_value><bookmark_value>pasting;cell ranges from spreadsheets</bookmark_value><bookmark_value>presentations;inserting spreadsheet cells</bookmark_value><bookmark_value>text documents;inserting spreadsheet cells</bookmark_value><bookmark_value>tables in spreadsheets;copying data to other applications</bookmark_value>
<bookmark_value>diagrammer;kopiere med kæde til kildecelleområde</bookmark_value><bookmark_value>indsætte; celleområder fra regneark</bookmark_value><bookmark_value>indsætte;celleområder fra regneark</bookmark_value><bookmark_value>præsentationer;indsætte regnearksceller</bookmark_value><bookmark_value>tekstdokumenter;indsætte regnearksceller</bookmark_value><bookmark_value>tabeller i regneark;kopiere data til andre applikationer</bookmark_value>
4 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/guideDanish

Committed changes 6 months ago
Redaction
RedigMaskering
6 months ago
There are four standard error correction values.
Der er fire standard fejlkorrektionsrettelses-værdier.
6 months ago
The Navigator displays types of objects contained in a document. If a plus sign appears next to a category, this indicates that at least one object of this kind exists. If you rest the mouse pointer on the category name, the number of objects is displayed in an extended tip.
Navigatoren viser de typer af objekter, der er findeholdts i et dokument. Hvis der vises et plus-tegn ved siden af en kategori indiker, antyder dette, at der mfindst fes mindest et objekt af denne artslags. Hvis du holader musemarkøren svæve over kategorienavnet, vises antallet af objekter i et udvidet værktøjstip.
6 months ago
All contents of the Navigator window are referred to here as "categories," whether headings, sheets, tables, frames, graphics, OLE objects, sections, hyperlinks, references, indexes, comments, or drawing objects.
Alt indhold i Navigator-vinduet omtkaldes her som "kategorier", hvad entenuanset om det er overskrifter, ark, tabeller, rammer, grafik, OLE-objekter, sektioner, hyperlinks, referencer, indekser, kommentarer eller tegneobjekter.
6 months ago
Click <emph>OK</emph> and restart %PRODUCTNAME.
Klik <emph>OK</emph> og genstart %PRODUCTNAME.
6 months ago
Changing the URL of a hyperlink
Ændring af URL til et hyperlinks URL
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,854 40,888 340,995
Translated 100% 2,854 40,888 340,995
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 9, 2020, 6:39 p.m.
Last author SteenRønnow

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity