Translation status

5,556 Strings 37% Translate
57,670 Words 15%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 742 13,123 11 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 49% 1,099 24,309 9 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 1 23 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 22 432 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 79 812 2 78 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 1,050 16,089 26 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 205 3,675 7 73 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 24 293 35 24 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 64 271 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 112 1,644 2 1 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 368 7,496 6 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 61% 75 926 4 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 20 159 7 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 41% 76 397 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 2 18 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 38% 37 363 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 81% 12 144 12 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 378 5,154 21 24 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 9 198 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 1 5 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 9 118 4 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 378 4,489 96 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 1,679 16,485 93 1 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 15 100 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 52 303 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 66% 111 1,397 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 230 3,082 6 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 63% 260 4,592 5 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 61 314 3 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 24% 22 268 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 33% 1,278 22,730 12 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 35% 1,018 14,912 19 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 93 246 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 57% 3 59 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 21% 154 2,227 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 41% 10 93 9 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 146 1,413 1 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 281 3,306 1 2 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 73% 879 14,307 27 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 62% 809 13,688 20 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 8 136 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 78% 43 237 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 9 89 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 1 3 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 142 1,129 2 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 55% 3,307 48,783 28 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 67 1,932 3 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 72% 45 357 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 141 2,138 5 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 30 197 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 62 815 4 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 3 130 3 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 30 382 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 77 1,203 48 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 5 42 2 Translate
auxiliary MPL-2.0 66% 40 126 2 40 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/01Slovak

Committed changes a month ago
<variable id="floating_frame_text"><variable id="frameeinfuegentext"><ahelp hid=".">Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.</ahelp></variable></variable>
<variable id="reftext"><ahelp hid=".">Tu vkladáte do dokumentu odkazy alebo odkazované polia. Odkazy sú tvorené odkazovanými poľami v rámci rovnakého dokumentu alebo v poddokumentoch hlavného dokumentu.</ahelpfloating_frame_text"><variable id="frameeinfuegentext"><ahelp hid=".">Vloží plávajúci rámec do aktuálneho dokumentu. Plávajúce rámce sa v dokumentoch HTML používajú na zobrazenie obsahu iného súboru.</ahelp></variable></variable>
a month ago
New contributor a month ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/01Slovak

Committed changes 2 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Prints the formula without adjusting the current font size.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Otvorí ponuku s príkazmi pre aktuálny snímokVytlačí vzorec bez úpravy aktuálnej veľkosti písma.</ahelp>
2 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Applies a thin border to the formula area in the printout.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">UVo výtlačku umiestni okolo vzorca tenký rámček.</ahelp>
2 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Applies a thin border to the formula area in the printout.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Zarovná obsah bunky vpravoUmiestni okolo vzorca tenký rámček.</ahelp>
2 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/01Slovak

Committed changes 2 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Enable this option to print text that is marked as hidden.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Vyberte túto ikonku, ak chcete prechádzať textové rámcePri zaškrtnutí tejto voľby sa bude tlačiť text označený ako skrytý.</ahelp>
2 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/01Slovak

Committed changes 2 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,556 57,670 499,836
Translated 37% 2,102 8,686 86,249
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 21 313 2,557

Last activity

Last change Oct. 25, 2020, 10:06 p.m.
Last author serval2412

Activity in last 30 days

Activity in last year