User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/01Polish

Committed changes 5 months ago
<ahelp hid=".">Click an entry in the Alternatives list to copy the related term to the "Replace with" text box. Double-click an entry to copy the related term to the "Current word" text box and to look up that term.</ahelp>
<ahelp hid=".">Kliknij pozycję na liście AlternatywZamienniki w celu skopiowania określenia pokrewnego do pola tekstowego "Zamień na". Kliknij dwukrotnie wpis, aby go skopiować do pola tekstowego "Bieżący wyraz" i wyszukać tekst.</ahelp>
5 months ago
Alternatives
AlternatywyZamienniki
5 months ago
<ahelp hid=".">Displays the current word, or the related term that you selected by double-clicking a line in the Alternatives list. You can also type text directly in this box to look up your text.</ahelp>
<ahelp hid=".">Wyświetla bieżący wyraz lub określenie pokrewne wybrane poprzez dwukrotne kliknięcie wiersza na liście alternatywZamienniki. Można także wpisać tekst bezpośrednio w tym polu w celu wyszukania.</ahelp>
5 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/01Polish

Committed changes 6 months ago
Macro name
Nazwa makra
6 months ago
New contributor 6 months ago
Resource update 10 months ago
User avatar None

New string to translate

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/01Polish

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/01Polish

Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,556 57,670 499,836
Translated 74% 4,131 37,117 325,685
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 18 81 708

Last activity

Last change July 23, 2020, 3:39 p.m.
Last author Adam Rak

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity