Translation status

5,556 Strings 100% Translate
57,670 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 8 12 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 2 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 16 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 17 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 29 4 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 25 12 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 2 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 23 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/shared/01.po
Translation file da/helpcontent2/source/text/shared/01.po
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/01Danish

Committed changes 2 months ago
The special character that follows it is interpreted as a normal character and not as a regular expression meta character (except for the combinations "\n", "\t", "\b", "\>" and "\<"). For example, "tree\." matches "tree.", not "treed" or "trees".
Det specialtegn, der følger det, fortolkes som et almindeligt tegn og ikke som metategn for et regulært udtryk (undtagen kombinationerne "\n", "\t", "\b", "\>" og "\<"). For eksempel matscher "træ\." ordet "træ.", men ikke "træer" eller "trætte".
2 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/01Danish

Committed changes 3 months ago
Use <menuitem>View - Comments</menuitem> to show or hide all anchor comments on the top of the slide.
Brug <menuitem>Vis - Kommentar</menuitem> til at vise eller skjule alle anker-kommentarer øverst på diasset.
3 months ago
<bookmark_value>deleting;namespaces in XForms</bookmark_value><bookmark_value>organizing;namespaces in XForms</bookmark_value><bookmark_value>namespace organization in XForms</bookmark_value><bookmark_value>XForms;adding/editing/deleting/organizing namespaces</bookmark_value>
<bookmark_value>slette;namespaces i XForms</bookmark_value><bookmark_value>organisere;namespaces i XForms</bookmark_value><bookmark_value>redigere;namespaces i XForms</bookmark_value><bookmark_value>namespace-organisationering i XForms</bookmark_value><bookmark_value>XForms;tilføje/redigere/slette/organisere namespaces</bookmark_value>
3 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/01Danish

Committed changes 3 months ago
ruc specifies the characters "ruc",
ruc specificerer tegnene "ruc",
3 months ago
You can also enter an "&" in the <widget>Replace</widget> box to modify the <emph>Attributes</emph> or the <emph>Format</emph> of the string found by the search criteria.
Du kan også skrivindtaste ert "&" i <widget>Erstat</widget> -feltet for at ændre de <emph>Attributterne</emph> eller <emph>Formattet</emph>et på den i strengen, der blev fundet af søgekriterierne.
3 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/01Danish

Committed changes 5 months ago
<ahelp hid=".">The <emph>Condition</emph> button opens the <link href="text/shared/01/xformsdataaddcon.xhp">Add Condition</link> dialog where you can enter the calculation.</ahelp>
<ahelp hid=".">Knappen <emph>Betingelse</emph> åbner dialogen <link href="text/shared/01/xformsdataaddcon.xhp">Tilføj betingelse</link>, hvor du kan indtaste beregningen.</ahelp>
5 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,556 57,670 499,836
Translated 100% 5,556 57,670 499,836
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 55 142 1,505

Last activity

Last change Sept. 7, 2020, 6:32 p.m.
Last author SteenRønnow

Activity in last 30 days

Activity in last year