Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation status

5,556 Strings 100% Translate
57,670 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 19 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 117 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 16 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 51 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 21 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 17 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 29 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 246 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 35 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 34 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 24 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 18 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 106 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 47 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/shared/01.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/shared/01.po
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/01Czech

Committed changes 7 months ago
<ahelp hid=".">Select to export Impress slide transition effects to respective PDF effects.</ahelp>
<ahelp hid=".">Zvolte pro, chcete-li exportovat přechodůy mezi snímky Impressu najako odpovídající efekty v PDF.</ahelp>
7 months ago
The notebook bar is available in Writer, Calc and Impress. The user interface has now several available layouts. To change the layout, choose <item type="menuitem">View - User Interface</item> and from the submenu select the layout which you want.
Lišta karet se nachází v aplikacích Writer, Calc a Impress. Uživatelské rozhraní je k dispozici v podobě několika rozvržení. Chcete-li rozvržení změnit, zvolte <item type="menuitem">Zobrazit - Uživatelské rozhraní</item> a z podnabídky vyberte požadované rozvržení.
7 months ago
<link href="https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/directshow/supported-formats-in-directshow" name="directshow">List of default formats for Microsoft Windows DirectShow</link>.
<link href="https://msdndocs.microsoft.com/en-us/library/ms787745%28VS.85%29.aspxwindows/win32/directshow/supported-formats-in-directshow" name="directshow">Seznam výchozích formátů pro Microsoft Windows DirectShow</link>.
7 months ago
<emph>For Apple macOS</emph>: %PRODUCTNAME uses <emph>QuickTime</emph> supported media formats (<link href="https://help.apple.com/finalcutpro/mac/10.4.6/en.lproj/ver2833f855.html" name="quicktime2">list of media formats</link>).
<emph>Pro Apple macOS</emph>: V %PRODUCTNAME lze použít jakýkoliv formát podporovaný prostředím <emph>QuickTime</emph> (<link href="https://documentationhelp.apple.com/en/finalcutpro/usermanual/index.html#chapter=103%26section=4%26tasks=truemac/10.4.6/en.lproj/ver2833f855.html" name="quicktime2">seznam multimediálních formátů</link>).
7 months ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/01Czech

Committed changes 7 months ago
<ahelp hid=".">Opens a dialog where you can run Python scripts.</ahelp>
<ahelp hid=".">Otevře dialogové okno, kde je možné spravovat skripty v Pythonu.</ahelp>
7 months ago
<ahelp hid=".">Opens a dialog where you can organize %PRODUCTNAME Basic macros.</ahelp>
<ahelp hid=".">Otevře dialogové okno, kde je možné spravovat makra %PRODUCTNAME Basic.</ahelp>
7 months ago
<ahelp hid=".">Opens a submenu with links to dialogs where you can organize macros and scripts.</ahelp>
<ahelp hid=".">Otevře podnabídku s odkazy na dialogy, kdeová okna, v nichž je možné spravovat makra a skripty.</ahelp>
7 months ago
<ahelp hid="cui/ui/scriptorganizer/run">To run a script, select a script in the list, and then click <emph>Run</emph>.</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/scriptorganizer/run">Pro spuštění skriptuChcete-li skript spustit, vyberte skriptjej ze seznamu a klepněte na <emph>Spustit</emph>.</ahelp>
7 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,556 57,670 499,836
Translated 100% 5,556 57,670 499,836
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 28 379 3,278

Last activity

Last change April 25, 2020, 8:29 a.m.
Last author Stanislav Horáček

Activity in last 30 days

Activity in last year