Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/shared/01.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/shared/01.po
<ahelp hid="cui/ui/hatchpage/add">Adds a custom hatching pattern to the current list. Specify the properties of your hatching pattern, and then click this button.</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/hatchpage/add">Přidá do současného seznamu aktuální vzorek šrafování. Určete vlastnosti svého vzorku šrafování a poté klepněte na toto tlačítko.</ahelp>
13 days ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Check to draw a border around each page.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Zaškrtněte, pokud chcete mít kolem každé stránky rámečekohraničení.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select number of rows.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Vyberte počet řádeků.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Select how many pages to print per sheet of paper.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Vyberte, kolik stránek má být vytištěno na jeden list papíru.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="svt/ui/printersetupdialog/options">Opens the <emph>Printer Options</emph> dialog where you can override the global printer options set on the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME </emph><switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><emph>Writer</emph></caseinline><caseinline select="CALC"><emph>Calc</emph></caseinline><defaultinline>Writer/Web</defaultinline></switchinline><emph> - Print</emph> panel for the current document.</ahelp>
<ahelp hid="svt/ui/printersetupdialog/options">Otevře dialogové okno <emph>Možnosti tiskárny</emph>, v němž můžete nastavit možnosti, které budou mít pro aktuální dokument větší váhu než globální nastavení tiskárny v <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Předvolby</emph></caseinline><defaultinline><emph>Nástroje - Možnosti</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME</emph> <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><emph>Writer</emph></caseinline><caseinline select="CALC"><emph>Calc</emph></caseinline><defaultinline>Writer/Web</defaultinline></switchinline><emph> - Tisk</emph>.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="cui/ui/similaritysearchdialog/shorterfld">Enter the number of characters by which a word can be shorter than the search term.</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/similaritysearchdialog/shorterfld">Zadejte počet znaků, o které může být slovo kratší než hledaný termínvýraz.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="cui/ui/eventsconfigpage/savein">Select first where to save the event binding, in the current document or in %PRODUCTNAME.</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/eventsconfigpage/savein">Nejprve vyberte, kam se má uložit přiřazení události, zda do aktuálního dokumentu, nebo v %PRODUCTNAME.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="sfx/ui/custominfopage/CustomInfoPage">Allows you to assign custom information fields to your document.</ahelp>
<ahelp hid="sfx/ui/custominfopage/CustomInfoPage">Umožní Vámňuje přidat do dokumentu vlastní pole s informacemi do dokumentu.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="sfx/ui/custominfopage/properties">Enter your custom contents. You can change the name, type, and contents of each row. You can add or remove rows. The items will be exported as metadata to other file formats.</ahelp>
<ahelp hid="sfx/ui/custominfopage/properties">Vložte Váš vlastní obsah. mMůžete změnit jméno, typ a obsah každého řádkyu. MŘádky můžete přidávat neboa odstranit řádkyňovat. Tyto položky budou při exportu do jiných formátů souboru vyexportovány jako metadata to jiného formátu.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid=".">Click to add a new row to the Properties list.</ahelp>
<ahelp hid=".">Klikněte na přidat novou řádku vepnutím přidáte do seznamu nVlastavenínosti nový řádek.</ahelp>
2 weeks ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,556 57,670 499,836
Translated 100% 5,556 57,670 499,836
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 29 393 3,411

Last activity

Last change Jan. 4, 2021, 8:55 p.m.
Last author Stanislav Horáček

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity