Select a text file (*.txt) or an HTML file and click <emph>Insert</emph>. The <emph>Insert Text</emph> dialog opens. Click <emph>OK</emph> to insert the text.
Pasirinkite teksto failą (.txt) arba HTML failą, irspustelėkite <emph>Įterpimas</emph>. Atveriamas dialogo langas <emph>Įterpti tekstą</emph>. Spustelėkite <emph>Gerai</emph>, jei norite įterpti tekstą iš pasirinkto failo.
3 months ago
Paste the text using <emph>Edit - Paste</emph> or <emph>Edit - Paste special</emph>.
Įdėkite nukopijuotą tekstą, pasirinkę <emph>Taisa → Įdėti</emph> arba <emph>Taisa → Įdėti kitaip</emph>.
3 months ago
For example, click the arrow next to the <emph>Callouts</emph> icon<image id="img_id3154508" src="cmd/sc_calloutshapes.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3154508">Icon</alt></image> to open the Callouts toolbar.
Pavyzdžiui, spustelėkite rodyklę prie <emph>Išnašos</emph> mygtuko <image id="img_id3154508" src="cmd/sc_calloutshapes.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3154508">Icon</alt></image> ir atverksite išnašų priemones.
3 months ago
You can add text to any graphic after double-clicking the graphic.
Galite įterpti tekstą į bet kurį grafinį objektą, dukart jį spragtelėję pelės klavišu.
3 months ago
To change the pivot point, drag the small circle in the center of the object to a new location.
Jei norite pakeisti posūkio centro tašką, tempkite mažą apskritimą, esantį objekto centre, į naują vietą.
3 months ago
To change the pivot point, drag the small circle in the center of the object to a new location.
Jei norite pakeisti posūkio centro tašką, tempkite mažą apskritimą, esantį objekto centre į naują vietą.
3 months ago
Hold down the Shift key to restrict the rotation to multiples of 15 degrees.
Laikydami nuspaudę Lyg2 klavišą, pasukimo kampą keisite kas 15 laipsnių.
3 months ago
The <emph>Controls</emph> layer can be used for buttons that have been assigned an action, but that should not be printed. Set the layer's properties to not printable. Objects on the <emph>Controls</emph> layer are always in front of objects on other layers.
<emph>Valdiklio elementų</emph> sluoksnis gali būti naudojamas tam tikro veiksmo nespausdinamiems mygtukams. Nurodykite sluoksnio parinktiį, kad nespausdinama. Objektai <emph>Valdiklio elementų</emph> sluoksnyje yra visas virš kitų sluoksnių objektų.
3 months ago
You cannot delete or rename the default layers. You can add your own layers by <item type="menuitem">Insert - Layer</item>.
Numatytuosius sluoksnius galite pašalinti arba pervadinti. Galite pridėti savo sluoksnius, pasirinkę <item type="menuitem">Įterpimas → Sluoksnis</item>.
3 months ago
The areas on a layer that do not contain objects are transparent.
Sluoksnio sritis, kurioje nėra objektų, yra skaidri.
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 335 3,958 32,160
Translated 99% 334 3,938 32,042
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 24, 2020, 6:33 p.m.
Last author eglejasu

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity