Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation status

335 Strings 100% Translate
3,958 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 19 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 117 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 16 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 51 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 21 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 17 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 29 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 246 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 35 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 34 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 24 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 18 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 106 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 28 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 47 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po
Committed changes 10 months ago
Layers allow you to assemble elements on a page that are related. Think of layers as individual workspaces that you can hide from view, hide from printing, or lock.
Vrstvy umožňují na stránce seskupovat související elementprvky. Uvažujte o vrstvách jako o jednotlivých pracovních plochách, které Jje možné skrýt nebo zamknout.
11 months ago
You can lock a layer to protect its contents, or hide a layer and its contents from view or from printing. When you add a new layer to a page, the layer is added to all of the pages in your document. However, when you add an object to a layer, it is only added to the current page. If you want the object to appear on all of the pages, add the object to the master page (<menuitem>View - Master</menuitem>).
Chcete-li ochránit obsah vrstvy, můžete ji zamknout nebo ji i s obsahem skrýt. Když přidáte novou vrstvu na stránku, vrstva se přidá na všechny stránky dokumentu. Nicméně pokud přidáte na určitou vrstvu objekt, přidá se pouze na aktuální stránku. Chcete-li, aby se objekt objevil na všech stránkách, přidejte jej do předlohy stránky (<item type="menuitem">Zobrazit - Předloha</menuitem>).
11 months ago
You can lock a layer to protect its contents, or hide a layer and its contents from view or from printing. When you add a new layer to a page, the layer is added to all of the pages in your document. However, when you add an object to a layer, it is only added to the current page. If you want the object to appear on all of the pages, add the object to the master page (<menuitem>View - Master</menuitem>).
Chcete-li ochránit obsah vrstvy, můžete ji zamknout nebo ji i s obsahem skrýt. Když přidáte novou vrstvu na stránku, vrstva se přidá na všechny stránky dokumentu. Nicméně pokud přidáte na určitou vrstvu objekt, přidá se pouze na aktuální stránku. Chcete-li, aby se objekt objevil na všech stránkách, přidejte jej do předlohy stránky (<item type="menuitem">Zobrazit - Předloha</item>).
11 months ago
The <emph>Dimension Lines</emph> layer is where you draw, for example, the dimension lines. By switching the layer to show or hide, you can easily switch these lines on and off.
Vrstva <emph>Kótovací čáry</emph> slouží například ke kreslení kótovacích čar. Přepínáním vrstvy do stavu viditelná nebo skrytá můžete tyto čáry snadno zobrazit nebo skrýt.
11 months ago
The <emph>Controls</emph> layer can be used for buttons that have been assigned an action, but that should not be printed. Set the layer's properties to not printable. Objects on the <emph>Controls</emph> layer are always in front of objects on other layers.
Vrstva <emph>Ovládací prvky</emph> může být použita pro tlačítka, kterým byla přiřazena akce, ale která se nemají tisknout. Nastavte vlastnost vrstvy na hodnotu netisknutelná. Objekty ve vrstvě <emph>Ovládací prvky</emph> jsou vždy nad objekty v ostatních vrstvách.
11 months ago
The <emph>Layout</emph> layer is the default workspace. The <emph>Layout</emph> layer determines the location of title, text, and object placeholders on your page.
Výchozím pracovním prostředím je vrstva <emph>Rozvržení</emph>. Vrstva <emph>Rozvržení</emph> určuje umístění nadpisu, textu a zástupných objektů na stránce.
11 months ago
You cannot delete or rename the default layers. You can add your own layers by <item type="menuitem">Insert - Layer</item>.
Tyto vrstvy není možné odstranit ani přejmenovat. Vlastní vrstvy přidáte příkazem <item type="menuitem">Vložit - Vrstva</item>.
11 months ago
Dimension Lines
Kótovací čáry
11 months ago
Controls
Ovládací prvky
11 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 335 3,958 32,160
Translated 100% 335 3,958 32,160
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 3, 2020, 5:45 p.m.
Last author Stanislav Horáček

Activity in last 30 days

Activity in last year