Translation status

1,475 Strings 99% Translate
23,418 Words 99%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 35 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 34 32 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 4 28 87 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 26 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 39 13 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 7 72 169 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 1 12 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 35 3 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 33 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 38 34 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 44 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 25 32 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 14 68 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 9 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 7 156 60 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
Committed changes an hour ago
It is not possible to add themes to Calc, and they cannot be modified. However, you can modify their styles after you apply them to a spreadsheet.
Det er ikkje råd å leggja til tema i Calc og heller ikkje å gjera endringar i eit tema. Men du kan endra stilane etter at du har tatteke dei i bruk i eit rekneark.
21 hours ago
Keys pressed while releasing the mouse button
Tastar som vert haldne nede når museknappen vert sleoppte
21 hours ago
If the button is dropped in the <emph>Data Fields</emph> area it will be given a caption that also shows the formula that will be used to calculate the data.
Dersom knappen vert sleoppte i området <emph>Datafelt</emph> vilert namnet på knappen verta bytt ut med formelen som vert brukt for å rekna ut dataa.
21 hours ago
If the data of the source sheet has been changed, you must refresh the pivot table and the pivot chart is updated accordingly. To refresh the pivot table (and thus the pivot chart):
Viss dataane i kjeldearket er endra, må du oppdaterea pivottabellen for å oppdatera pivotdiagrammet. For å oppdatera pivottabellen (og dermed pivotdiagrammet):
21 hours ago
Select one or more sheets or named ranges. You can also activate the automatic update function every "n" seconds and click <item type="menuitem">OK</item>.
Vel eit eller fleire ark eller namngjevne område. Du kan også aktiveraslå på automatisk oppdatering kvart «n» sekund og trykkja på <item type="menuitem">OK</item>.
21 hours ago
<bookmark_value>pivot tables</bookmark_value> <bookmark_value>pivot table function; calling up and applying</bookmark_value>
<bookmark_value>pivottabellar</bookmark_value> <bookmark_value>pivottabellfunksjon; kallea opp og tilpassea</bookmark_value>
yesterday
Committed changes 2 weeks ago
<bookmark_value>values; limiting on input</bookmark_value><bookmark_value>limits; specifying value limits on input</bookmark_value><bookmark_value>permitted cell contents</bookmark_value><bookmark_value>data validity</bookmark_value><bookmark_value>validity</bookmark_value><bookmark_value>cells; validity</bookmark_value><bookmark_value>error messages; defining for incorrect input</bookmark_value><bookmark_value>actions in case of incorrect input</bookmark_value><bookmark_value>Help tips; defining text for cell input</bookmark_value><bookmark_value>comments;help text for cells</bookmark_value><bookmark_value>cells; defining input help</bookmark_value><bookmark_value>macros; running when incorrect input</bookmark_value><bookmark_value>data; validity check</bookmark_value>
<bookmark_value>verdiar; avgrensa ved innskrivinga</bookmark_value><bookmark_value>grenser; spesifiserea verdigrenser ved innskrivinga</bookmark_value><bookmark_value>tillata celleinnhald</bookmark_value><bookmark_value>datavaliditet</bookmark_value><bookmark_value>validitet</bookmark_value><bookmark_value>celler; validitet</bookmark_value><bookmark_value>feilmeldingar; definera for feil inntasting</bookmark_value><bookmark_value>handlingar ved feil innskriving</bookmark_value><bookmark_value>hjelptips; definera tekst for celleinnskriving</bookmark_value><bookmark_value>kommentarar; hjelpetekst for celler</bookmark_value><bookmark_value>celler; definera innskrivingshjelp</bookmark_value><bookmark_value>makroar; utføring ved feil innskriving</bookmark_value><bookmark_value>data; validitetskontroll</bookmark_value>
2 weeks ago
Committed changes 3 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,475 23,418 187,297
Translated 99% 1,473 23,356 186,879
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 9 187 2,199

Last activity

Last change Dec. 4, 2020, 7:11 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Activity in last 30 days

Activity in last year