Translation status

193 Strings 100% Translate
1,781 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 8 12
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 25 12
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/scalc/04.po
Translation file da/helpcontent2/source/text/scalc/04.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/scalc/04Danish

Committed changes 4 months ago
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Page Down
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">OptionAlternativ</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Page DowgDn
4 months ago
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Page Up
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">OptionAlternativ</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Page gUp
4 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/scalc/04Danish

Committed changes 8 months ago
Moves the cursor from the <emph>Input line</emph> to the <emph>Sheet area</emph> box. You can also use Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+T.
Flytter markøren fra <emph>Inputlinjen</emph> til feltet <emph>Arkområde</emph>. du kan også bruge Skift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Kommando</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+T.
8 months ago
Moves the cursor from the <emph>Input line</emph> to the <emph>Sheet area</emph> box. You can also use Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+T.
Flytter markøren fra <emph>Inputlinjen</emph> til feltet <emph>Arkområde</emph>. du kan også bruge Skift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Kommando</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+T.
11 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/scalc/04Danish

Committed changes 11 months ago
Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves down to the next cell that contains data. If the column below the cursor is empty, the cursor moves down to last cell in the column.
Flytter markøren nedad til starten og slutningen af celleblokke med data. Hvis cellen under markøren er tom, eller markøren er i en tom celle, flytter markøren sig ned til den næste celle, der indeholder data. Hvis kolonnen under markøren er tom, flytter markøren sig ned til den sidste celle i kolonnen.
11 months ago
Committed changes 11 months ago
Selects all cells of the range created by the cursor movements using the Ctrl+Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected.
Vælger alle celler i området oprettet af markørbevægelserne ved hjælp af tastkombinationerne Ctrl + pile. Hvis det bruges til at vælge rækker og kolonner sammen, vælges et rektangulært celleområde.
11 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 193 1,781 17,429
Translated 100% 193 1,781 17,429
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 10, 2020, 10:27 a.m.
Last author SteenRønnow

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity