Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/scalc/04.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/scalc/04.po
Committed changes a year ago
Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with contents. If the cell to the right of the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves rightward to the next cell that contains data. If the row on the right of the cursor is empty, the cursor moves to the last cell in the row.
Přesune kurzor směrem vpravo na začátek nebo konec bloku s daty. Je-li buňka vlepravo od kurzoru prázdná nebo je-li buňka obsahující kurzor prázdná, kurzor se přesune v řádku doprava na následující buňku s daty. V případě, že je řádek vpravo od kurzoru prázdný, se kurzor přesune na poslední buňku v řádku.
a year ago
Moves the cursor from the <emph>Input line</emph> to the <emph>Sheet area</emph> box. You can also use Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+T.
Přesune kurzor ze <emph>Vstupní řádky</emph> do <emph>Oblasti listu</emph>. Můžete také použít zkratku Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+T.
a year ago
Selects all cells of the range created by the cursor movements using the Ctrl+Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected.
Vybere všechny buňky oblasti vytvořené pohybem kurzoru, který je výsledkem použití kombinace kláves Ctrl+šipka. Použije-li se zároveň výběr řádků a sloupců, vybere se obdélníková oblast buněk.
a year ago
Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves up to the end of next cell block with data. If the column above the cursor is empty, the cursor moves up to first cell in the column.
Přesune kurzor směrem nahoru na začátek nebo konec bloku s daty. Je-li buňka nad kurzorem prázdná nebo je-li buňka obsahující kurzor prázdná, kurzor se přesune v řádkusloupci nahoru na následující buňku s daty. V případě, že je sloupec nad kurzorem prázdný, se kurzor přesune nahoru na první buňku ve sloupci.
a year ago
Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves down to the next cell that contains data. If the column below the cursor is empty, the cursor moves down to last cell in the column.
Přesune kurzor směrem dolů na začátek nebo konec bloku s daty. Je-li buňka pod kurzorem prázdná nebo je-li buňka obsahující kurzor prázdná, kurzor se přesune v sloupci dolů na následující buňku s daty. V případě, že je sloupec pod kurzorem prázdný, se kurzor přesune dolů na poslední buňku ve sloupci.
a year ago
Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves up to the end of next cell block with data. If the column above the cursor is empty, the cursor moves up to first cell in the column.
Přesune kurzor směrem nahoru na začátek nebo konec bloku s daty. Je-li buňka nad kurzorem prázdná nebo je-li buňka obsahující kurzor prázdná, kurzor se přesune v řádku nahoru na následující buňku s daty. V případě, že je sloupec nad kurzorem prázdný, se kurzor přesune na první buňku ve sloupci.
a year ago
Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with contents. If the cell to the right of the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves rightward to the next cell that contains data. If the row on the right of the cursor is empty, the cursor moves to the last cell in the row.
Přesune kurzor směrem vpravo na začátek nebo konec bloku s daty. Je-li buňka vlevo od kurzoru prázdná nebo je-li buňka obsahující kurzor prázdná, kurzor se přesune v řádku doprava na následující buňku s daty. V případě, že je řádek vpravo od kurzoru prázdný, se kurzor přesune na poslední buňku v řádku.
a year ago
Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with cursor is empty, cursor moves leftward in row to the next cell with contents. If the row on the left of the cursor is empty, the cursor moves to then first cell in the row.
Přesune kurzor směrem vlevo na začátek nebo konec bloku s daty. Je-li buňka vlevo od kurzoru prázdná nebo je-li buňka obsahující kurzor prázdná, kurzor se přesune v řádku doleva na následující buňku s daty. V případě, že je řádek vlevo od kurzoru prázdný, se kurzor přesune na první buňku v řádku.
a year ago
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Left Arrow
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Ššipka doleva
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 193 1,781 17,429
Translated 100% 193 1,781 17,429
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 10% 21 68 2,692

Last activity

Last change Jan. 9, 2020, 10:28 p.m.
Last author Stanislav Horáček

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity