<ahelp hid="HID_FUNC_FORECAST_ETS_PIA">Calculates the prediction interval(s) for additive forecast based on the historical data using ETS or EDS algorithms.</ahelp> EDS is used when argument <emph>period_length</emph> is 0, otherwise ETS is used.
<ahelp hid="HID_FUNC_FORECAST_ETS_PIA">Aurresate-tarteak kalkulatzen ditu datu historikoetan oinarrituta ETS edo EDS algoritmoak erabiliz egingo diren batutako iragarpenetarako.</ahelp>. EDS erabiltzen da <emph>EpealdiLuzera</emph> 0 denean, bestela ETS erabiltzen da.
9 days ago
<ahelp hid="modules/scalc/ui/sheetprintpage/spinED_SCALEPAGENUM">Enter the maximum number of pages to be printed.</ahelp>
<ahelp hid="modules/scalc/ui/sheetprintpage/spinED_SCALEPAGENUM">Sar ezazu inprimatzeko gehienezko orrialde kopurua.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/scalc/ui/sheetprintpage/spinED_SCALEPAGEHEIGHT">Enter the maximum number of pages to be printed vertically stacked.</ahelp>
<ahelp hid="modules/scalc/ui/sheetprintpage/spinED_SCALEPAGEHEIGHT">Sar ezazu bertikalean pilatuta inprimatzeko gehienezko orrialde kopurua.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="modules/scalc/ui/sheetprintpage/spinED_SCALEPAGEWIDTH">Enter the maximum number of pages to be printed horizontally across.</ahelp>
<ahelp hid="modules/scalc/ui/sheetprintpage/spinED_SCALEPAGEWIDTH">Sar ezazu horizontalean luzetara inprimatzeko gehienezko orrialde kopurua.</ahelp>
2 weeks ago
<ahelp hid="HID_FUNC_VERWEIS">Returns the contents of a cell either from a one-row or one-column range.</ahelp> Optionally, the assigned value (of the same index) is returned in a different column and row. As opposed to <link href="text/scalc/01/04060109.xhp#Section9" name="VLOOKUP">VLOOKUP</link> and <link href="text/scalc/01/04060109.xhp#Section17" name="HLOOKUP">HLOOKUP</link>, search and result vector may be at different positions; they do not have to be adjacent. Additionally, the search vector for the LOOKUP must be sorted ascending, otherwise the search will not return any usable results.
<ahelp hid="HID_FUNC_VERWEIS">Gelaxka baten edukia ematen du errenkada bateko nahiz zutabe bateko barruti batetik edo matrize batetik.</ahelp> Nahi izanez gero, esleitutako balioa (indize berekoa) beste errenkada eta zutabe baten emango da. <link href="text/scalc/01/04060109.xhp#Section9" name="VLOOKUP">VLOOKUP</link> eta <link href="text/scalc/01/04060109.xhp#Section17" name="HLOOKUP">HLOOKUP</link> funtzioetan ez bezala, bilaketa eta emaitza bektoreak kokagune desberdinetan egon daitezke; ez dute zertan ondozelkarren ondokoak izan. Gainera, LOOKUP funtzioaren bilaketa-bektoreak ordenatuta egon behar du, bestela bilaketak ez baitu emaitza erabilgarririk emango.
2 weeks ago
<ahelp hid="HID_FUNC_SVERWEIS">Vertical search with reference to adjacent cells to the right.</ahelp> This function checks if a specific value is contained in the first column of an array. The function then returns the value in the same row of the column named by <item type="literal">Index</item>. If the <item type="literal">Sorted</item> parameter is omitted or set to TRUE or one, it is assumed that the data is sorted in ascending order. In this case, if the exact <item type="literal">SearchCriterion</item> is not found, the last value that is smaller than the criterion will be returned. If <item type="literal">Sorted</item> is set to FALSE or zero, an exact match must be found, otherwise the error <emph>Error: Value Not Available</emph> will be the result. Thus with a value of zero the data does not need to be sorted in ascending order.
<ahelp hid="HID_FUNC_SVERWEIS">Bilaketa bertikala eskuineko ondozelkarren ondoko gelaxken erreferentziarekin.</ahelp> Balio jakin bat matrizearen lehen zutabean badagoen begiratzen du funtzio honek. Orduan funtzioak balioa itzultzen du <item type="literal">indizeak</item> izendatutako zutabeko errenkada berean. <item type="literal">Ordenatua</item> parametroa ez bada zehazten edo TRUE (egiazkoa) ezartzen bada, datuak goranzko ordenan ordenatu behar direla ulertzen da. Kasu horretan, <item type="literal">Bilaketa-irizpidea</item> ez bada aurkitzen, hurrengo balioa itzuliko da. <item type="literal">Ordenatua</item> FALSE (faltsua) edo zero bada, zehatz-mehatz bat datorrena aurkitu behar da, eta bestela errore hau emango du: <emph>Errorea: balioa ez dago eskuragarri</emph>. Hortaz, zero balioarekin ez dago datuak gorantz ordenatu beharrik.
2 weeks ago
<ahelp hid="HID_FUNC_BEREICHE">Returns the number of individual ranges that belong to a multiple range.</ahelp> A range can consist of contiguous cells or a single cell.
<ahelp hid="HID_FUNC_BEREICHE">Barruti anizkoitz batean zenbat barruti dauden ematen du..</ahelp> Barruti bat ondozelkarren ondoko gelaxken barrutia edo gelaxka bakarra izan daiteke.
2 weeks ago
LINEST returns a table (array) of statistics as below and must be entered as an array formula (for example by using <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>Command</emph></caseinline><defaultinline><emph>Ctrl</emph></defaultinline></switchinline><emph> + Shift + Return</emph> rather than just <emph>Return</emph>).
LINEST funtzioak estatistikako taula (matrize) bat ematen du, eta matrize-formula gisa sartu behar da (adibidez <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>⌘</emph></caseinline><defaultinline><emph>Ctrl</emph></defaultinline></switchinline><emph>+⇧+⏎</emph> erabiliz, <emph></emph> soilik erabili beharrean).
2 months ago
LINEST returns a table (array) of statistics as below and must be entered as an array formula (for example by using <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>Command</emph></caseinline><defaultinline><emph>Ctrl</emph></defaultinline></switchinline><emph> + Shift + Return</emph> rather than just <emph>Return</emph>).
LINEST funtzioak estatistikako taula (matrize) bat ematen du, eta matrize-formula gisa sartu behar da (adibidez <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>⌘</emph></caseinline><defaultinline><emph>Ctrl</emph></defaultinline></switchinline><emph> + ⇧ + ↵+⇧+⏎</emph> erabiliz, <emph>↵</emph> soilik erabili beharrean).
2 months ago
Then <emph>make sure to enter it as matrix formula with </emph><switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>Shift + Command + Enter</emph></caseinline><defaultinline><emph>Shift + Ctrl + Enter</emph></defaultinline></switchinline>. The result will be as follows:
Ondoren, <emph>ziurtatu matrize-formula gisa sartzen dela </emph><switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>⇧ + ⌘ + ↵+⌘+⏎</emph></caseinline><defaultinline><emph>⇧ + +Ctrl + ↵+⏎</emph></defaultinline></switchinline> erabilita. Emaitza honakoa izango da:
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7,498 78,912 658,639
Translated 99% 7,429 77,612 647,075
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 75 242 3,945

Last activity

Last change April 11, 2021, 10:43 a.m.
Last author Asier Sarasua Garmendia

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity